Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ
(THE ACQUISITION LEVEL OF GRAPHIC READING SKILLS OF ELEMENTARY SOCIAL STUDIES 7th GRADA STUDENTS )

Author : Şahin ORUÇ  İsmail Hakan AKGÜN  
Type :
Printing Year : 2010
Number : 1
Page : 51-58


Summary
Bu araştırma ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencilerinin grafik okuma becerisini kazanma düzeylerini belirlemeye yönelik hazırlanmıştır. Araştırma için gerekli olan veriler Adıyaman ili merkez ilçede yer alan 3 ilköğretim okulu ile yine merkeze bağlı bir köy okulunda öğrenim gören toplam 136 sosyal bilgiler 7. sınıf öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin genel grafik okuma becerileri orta düzeye yakındır (%47). Genel olarak öğrencilerin tek boyutlu hazırlanan grafikleri okuma becerileri %90’ı aşarken hem sütun hem de çizgi grafik içeren sorularda ise başarı düzeyi %11’e kadar düşmektedir. Öğrencilerin grafik okuma becerileri cinsiyete göre ve okul türüne göre anlamlı bir fark göstermemektedir.

Keywords
Sosyal bilgiler, grafik, beceri

Abstract
This research has been carried out in order to find out the acquisition level of the students studying social studies of abilities to interpret graphics. The necessary datum for the research has been gathered from 136 7th grade students studying social studies at 3 primary schools in the city centre of Adıyaman and a village school in the city centre. The results obtained through the research; the general graphic interpretation ability of the students is near the average (%47). Commonly, while the abilities of the students to interpret the one dimensional graphics are above %90, the success level decrease down to %11 in questions containing both column and line graphics. The graphic interpretation ability of the students do not show a significant difference depending on gender and school type.

Keywords
Social studies, graphic, ability

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri