Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEÇİM BİLDİRGELERİ: BORSA İSTANBUL’A ETKİSİ
( ELECTION DECLARATIONS: EFFECTS ON BORSA İSTANBUL )

Author : Tolga ULUSOY  , Mehmet Yunus ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1189-1203


Summary
Concept of marketing has become important in political science as in every discipline of science. Political parties have gained a significant functional quality in planning the political marketing activities during electoral periods and mobilising the social and political fractions in regard to the implementation of these activities. Political marketing has become even more important in the political competition gaining momentum. Political parties have benefited from the political marketing to be able to respond to the requests of their voters in this competitive environment. This study primarily aimed to analyse how the electoral promises made by political parties using the strategic political marketing during electoral periods affected the voters and how this effect reflected on the stock exchange. The study also aimed to compare the before and after of electoral periods’ effects on the stock exchange to examine how it changed. The event analysis method was utilized in the study, and it was concluded that the electoral promises mutually had an effect on the BIST100 index despite a limited one.

Keywords
Political marketing, stock exchange, election declarations

Abstract
Pazarlama kavramı her bilim dalında önemli olduğu gibi siyaset biliminde de önemli hale gelmiştir. Siyasi partiler seçim dönemlerinde siyasal pazarlama etkinliklerinin planlanmasında ve bu etkinliklerin uygulanmasında toplumsal ve politik kesimleri hareketlendirme noktasında önemli bir fonksiyonel nitelik kazanmıştır. İvme kazanan siyasi rekabette siyaset pazarlamasının önemi daha da artmıştır. Siyasi partilerde bu rekabet ortamında seçmenlerinin isteklerine daha kolay cevap verebilme noktasında siyaset pazarlamasından faydalanmışlardır. Çalışmanın amaçlarından biri; siyasi partilerin seçim dönemlerinde uygulamış oldukları stratejik siyaset pazarlamasını kullanarak seçmenlere bulundukları seçim vaatlerinin seçmenler üzerinde nasıl bir etki bıraktığı ve bu etkinin sonucunda borsaya nasıl yansıdığını analiz etmektir. Çalışmanın bir diğer amacı da seçim dönemlerinin borsaya olan etkisinin öncesi ve sonrası kıyaslanarak nasıl bir değişim sergilediğini incelemektir. İnceleme yapılırken Olay Analizinden faydalanılmış ve ortak olarak seçim vaatlerinin BIST100 endeksine sınırlı da olsa etkide bulunduğu ortaya konmuştur.

Keywords
Siyasal Pazarlama, Borsa, Seçim Bilgirgeleri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri