Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE IMPACT OF SERVICE LEARNING APPROACH ON STUDENTS’ PERCEPTION OF GOOD CITIZENSHIP
(HİZMET EDEREK ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN “İYİ VATANDAŞLIK” ALGILARINA ETKİSİ )

Author : Ayşen ALTINOK  , Hamza KELEŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 23-52


Summary
Hizmet ederek öğrenme son dönemlerde popülerlik kazanan deneyimsel öğrenmeye dayalı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda toplum için çalışma ve akademik öğrenme boyutları bir arada kullanılarak kazanıma ulaşma hedeflenmektedir. Öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmeyi ve öğrencilerde vatandaşlık bilgi, beceri ve değerlerini kazandırmayı amaçlayan bir ders olan vatandaşlık eğitiminde hizmet ederek öğrenme yaklaşımının kullanılması faydalı olacaktır. Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda hizmet ederek öğrenme yaklaşımının kullanılmasının öğrencilerin “iyi vatandaşlık” algıları üzerindeki etkililiğini ölçmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde eğitim gören 50 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin “vatandaş” tanımlamalarında hizmet ederek öğrenme uygulamaları sonrasında geleneksel vatandaşa ait ifadelere daha az yer verirken demokratik vatandaşlık ve aktif vatandaşlığa dair ifadeleri daha fazla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Hizmet ederek öğrenme uygulamaları sonrasında öğrencilerin iyi vatandaş tanımlamalarında aktif vatandaşlığa daha fazla yer verdikleri görülmüştür. Öğrencilerin hizmet ederek öğrenme faaliyetleri sonrasında kendilerini iyi vatandaş olarak görme oranı artmış, iyi vatandaş olarak gördükleri kişilerin özelliklerine dair cevaplarında yardımseverlik, hak ve sorumluluklarına karşı farkındalık, başkaları için çaba gösterme gibi özellikleri belirtmişlerdir.

Keywords
Hizmet ederek öğrenme, sosyal bilgiler eğitimi, vatandaşlık algısı

Abstract
Service learning is an experiential learning-based approach that has gained popularity recently. In this approach, it is aimed to achieve the learning outcome by using the aspects of the ‘work for the society’ and ‘academic learning’ in company. The aim of this study is to measure the effectiveness of service-learning approach use in secondary schools on students' perceptions of good citizenship. This research utilized qualitative research methods. Qualitative data collection techniques is used in research semi-structured interview technique. It has been found out that after service-learning practices, students have used expressions about democratic citizenship and active citizenship more while used the expressions of the traditional citizen less in their ‘citizen’ description. After service-learning practices, most of students have given place to the expression of active citizenship while describing the good citizen. The rate of students seeing themselves as good citizens increased after service learning activities. It has been seen that in the answers about the characteristics of the people who are considered as good citizens after the practice of service-learning, expressions such as helpfulness, awareness of the rights and responsibilities and making effort for others have shown an increase and it has been concluded that students' attention to active citizenship characteristics has increased.

Keywords
Service learning, social studies education, perception of citizenship.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri