Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SELF-DIRECTED LEARNING: INVESTIGATING LEARNER BELIEFS
(ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME: ÖĞRENEN İNANÇLARININ ARAŞTIRILMASI )

Author : Betul TARHAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 1-10


Summary
Öz-yönetimli öğrenme alanındaki araştırmalar öz-yönetimli öğrenenlerin özelliklerinin temel olarak bu öğrenenlerin gözlemlenerek ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak, öz-yönetimli öğrenenlerin kendi bakış açıları ve inanışları üzerinde daha az durulmaktadır. Çalışmamız; öz-yönetimli öğrenenlerin öz-yönetimli öğrenmeyle ilgili ne düşündüklerini ve ne dediklerini sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bireylerle bir dizi yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin ses kaydı yapılmış, yazıya dökülmüş ve öz-yönetimli öğrenme çevresindeki izlekler için nitel yöntem ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinden üç ana izlek ortaya çıkmıştır: (a) öz-yönetimliliğin tanımı, (b) dış ve iç kaynaklar, ve (c) öz-yönetimli bireyleri yetiştirecek olan veliler, öğretmenler ve toplum için öneriler. Kurumlar tarafından benimsenebilecek ve gelecekteki araştırmacılar tarafından ayrıca genişletilebilecek bir model de önerilmektedir.

Keywords
Öz-yönetim, yetişkin eğitimi, eğitim politikası, nitel araştırma

Abstract
Research in the area of self-directed learning has primarily focused on finding out the characteristics of self-directed learners by observing them. However, less attention is given to the perspectives and beliefs of self-directed learners. Our study aims to present what self-directed learners think and say about self-directed learning. Individual semi-structured interviews were conducted. Interviews were recorded, transcribed, and analyzed using qualitative methods for themes surrounding self-directed learning. Three major themes emerged from the data: (a) definition of self-directed learning, (b) external and internal resources and (c) suggestions that could be made for parents, teachers and communities to raise self-directed individuals. A model is proposed, which can be adopted by institutions and can be expanded with further studies by future researchers.

Keywords
self-directed, adult education, education policy, qualitative research

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri