Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEMOCRATIC PEACE THEORY AND INTERNATIONAL SECURITY: A CRITICAL PERSPECTIVE
(ULUSLARARASI GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDE DEMOKRATİK BARIŞ TEORİSİ )

Author : Betül ÇATAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 118-135


Summary
Devletler, tıpkı insanlar gibi öncelikle hayatta kalmak ve toprak bütünlüğünü korumak için uğraş verirler. İçten veya dıştan gelen ya da gelebilecek olan güvenliğe yönelik tehditlere karşı bir takım stratejiler üretirler. Bu güvenlik stratejileri devletin; jeopolitik ve jeostratejik yapısına, ekonomik temeline, nüfusuna ve algılanan tehdide göre değişiklik gösterebilir. Kimi araçlar farklı olsa da amaç genellikle aynıdır; öncelikle mevcut tehditleri bertaraf ederek ve yakın tehditlere karşı da önleyici tedbirlerle toprak bütünlüğünü bozmadan devleti ayakta tutabilmek ve bunu sağladıktan sonra vatandaşına huzurlu ve güven içinde bir yaşam sunabilmektir. Soğuk Savaş sonrası artan güvenlik endişeleri 11 Eylül saldırılarından sonra giderek kalıplaşarak uluslararası ilişkiler gündemine oturmuştur. Uluslararası güvenlik sorunlarına çözmede savaş, silahlanma, ittifak gibi pek çok kullanılan araç vardır. Bu araçlardan biri olan demokrasi ve demokratikleşme çabalarının, bu sorunların üstesinden gelip gelemeyeceği bu çalışmada incelenecektir.

Keywords
Uluslararası güvenlik,demokrasi, demokratik barış

Abstract
States, just like humans, primarily strive to survive and maintain territorial integrity. They develop strategies against security threats from inside or outside. These security strategies may vary according to the state's geopolitical and geostrategic structure, economic base, population and perceived threat. Although some tools are different, the aim is usually the same; firstly, it is to keep the state alive without disturbing the territorial integrity of the country by eliminating existing threats and preventing imminent threats and to provide a peaceful and safe life for its citizens. Increased security concerns after the Cold War escalated after the September 11 attacks. There are many tools used to solve international security problems such as war, armaments, and the alliance. It will be examined in this study whether one of these tools, democracy and democratization efforts, can overcome these problems.

Keywords
International security,democracy, democratic peace.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri