Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF ORGANIZED SCAFFOLDING TECHNIQUE ON NOTE-TAKING ATTITUDES OF PROSPECTIVE TEACHERS
(ORGANİZE İSKELE TEKNİĞİNİN ÖĞRETMENLERİN NOTA ALMA TUTUMLARINA ETKİSİ )

Author : Ümit POLAT  , Buket ASLANDAĞ  
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 681-691


Summary
Öğrenme ve öğretme sürecinde not alma, öğrencilerin öğrenilecek konuya odaklanmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin farklı duyuları eşzamanlı olarak kullanmalarını sağlamak, etkin öğrenme sü-recinde önemli bir değişkendir. Öğrenciler hazır olmadıkları durumlarda öğretmenlerin hızına ayak uy-durmada veya yeni öğrenme materyallerinin önemli bölümlerini ayırt etmede zorluk çekebilirler. Ayrıca, öğrencilerin not almaya yönelik tutumları, süreçte not alma konusundaki motivasyonlarını da etkiler. Organize iskele not alma tekniği, öğrenciler için kolaylık ve anlamlı not tutma sağlar. Buna paralel ola-rak, katılımcıların not tutma stilleri ile not tutma tutumları arasındaki ilişkinin bu deneysel çalışmada tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın çalışma grubu, Türkiye'deki bir devlet üniversitesindeki eğitim fakültesindeki pedagojik formasyon programına katılan öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 148 öğ-retmen adayının katıldığı çalışmada, kontrol grubunda deneysel süreçte not alma tercihleri bırakılmış, deney grubunda organize iskele tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizine bağlı olarak, deney grubundaki katılımcıların daha yüksek not tutma tutumu anketi düzeyine sahip oldukları, bu da organize iskele tekni-ği ile not tutmanın öğretmen adaylarının not tutma tutumlarını etkilediği anlamına gelir.

Keywords
Organize iskele tekniği, not tutma tutumu, öğretmen adayları

Abstract
In the learning and teaching process, note-taking helps learners to focus on the topic to be learned. Note-taking enabling learners to use different senses simultaneously is an important variable in the effective learning process. Learners might have difficulty in keeping up with the pace of teachers or in distinguishing important parts of the new learning materials in the situations where they are not ready. Besides, learners’ attitudes towards note-taking influences their motivation to note-taking in the process. Organized scaffold-ing note-taking technique provides easiness and meaningful note-taking for learners. Concordantly, the relationship between note-taking styles and note-taking attitudes of the participants was aimed to detect in this experimental study. The working group of the study consisted of prospective teachers attending the pedagogical formation program at the faculty of education at a state university in Turkey. In the study in which 148 prospective teachers were involved, the control group was left to their own preference to take notes in the experimental process while organized scaffolding technique was applied in the experimental group. Depending on the analysis of the data, it was found out that participants in the experimental group had higher level of note-taking attitude questionnaire, which meant that note-taking via organized scaffold-ing technique affected the note-taking attitudes of prospective teachers’ in a positive way.

Keywords
Organized scaffolding technique, note-taking attitudes, prospective teachers

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri