Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS' LEVELS OF ALEXITYMIA AND COMMUNICATION SKILLS
(KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Author : Özlem KÖROĞLU    
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 203-225


Summary
The aim of this study is to investigate the relationship between alexithymia levels of communication skills of public administration department students. The research was designed as a descriptive and relationship searcher type. The study group consisted of 151 public administration department students in total of 92 female and 59 male who received undergraduate education in Mersin province. The data of the study were collected with the ‘Toronto Alexithymia Scale’ and ‘communication skills scale’. The normality controls for continuous measurements in data analysis were tested by Shapiro Wilk test. As a result of the research, it was determined that communication skills of Public Administration students were “good level” and “intermediate” levels of alexithymia. When the relationships between alexithymia levels and communication skills are examined; It was determined that there was only an increase in extrovert thought as the communication principles and basic skills scores increased, only an increase in extrovert thought as the self-expression increased. As acitve listening and non-verbal communication increased, there was an increase in extrovert thought and total alexithymia levels. As the willingness to communicate increased, it was concluded that there was only an increase in extrovert thought, while the increase in total communication skills, and the increase in extrovert thought.

Keywords
Communication skills, alexithymia, student

Abstract
Araştırmanın amacı kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerinin aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte dizayn edilmiştir. Çalışma grubunu Mersin ilinde lisans eğitimi alan 92 kadın 59 erkek toplamda 151 kamu yönetimi bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ‘Toronto Aleksitimi Ölçeği’ ve ‘İletişim Becerileri Ölçeği’ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sürekli ölçümlere ait normallik kontrolleri Shapiro Wilk testi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, kamu yönetimi öğrencilerinin iletişim becerilerinin “iyi düzeyde”, aleksitimi düzeylerinin “orta” olduğu tespit edilmiştir. Aleksitimi düzeyleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişkiler incelendiğinde; İletişim ilkeleri ve temel becerileri puanları arttıkça sadece dışa dönük düşünce de bir artış olduğu, Kendini ifade etme arttıkça sadece dışa dönük düşüncenin arttığı belirlenmiştir. Etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim arttıkça dışa dönük düşüncenin ve toplam aleksitimi düzeyinin arttığı bir artış saptanmıştır. İletişim kurmaya isteklilik arttıkça sadece dışa dönük düşünce de artış olurken, toplam iletişim becerileri arttıkça dışa dönük düşünce de artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
İletişim becerisi, aleksitimi, öğrenci

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri