Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A META-SYNTHESIS STUDY ON LEADERSHIP BEHAVIOR IN TURKISH SCHOOL MANAGEMENT
(TÜRK OKUL YÖNETİMİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN META-SENTEZ ÇALIŞMASI )

Author : Ebru ARAÇ ILGAR  , Bekir Barış CİHAN  
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 98-118


Summary
The aim of this paper is to present the studies on leadership in Turkish school management by applying analysis and synthesis processes. In the study, a total of 29 papers, which were conducted the years between 2001 and 2018, were examined and the findings were presented in certain themes, which are the result of meta-synthesis research method’s stages. In order to determine which studies to include, Educational Resources Information Centre (ERIC), Google Scholar search engine, YÖK (The Council of Higher Education) National Thesis Centre, Dergipark and TUBITAK (Turkish Scientific and Technological Research Council) Ulakbim databases were employed. Studies were thoroughly examined regarding their research methods, data collection methods, sample groups and results of conducted analyses. In the examined studies, it was observed that they had similar aims and they usually were conducted using qualitative data collection tools on different sample groups. As a result of the study, it was seen that leadership style was affected by age, seniority, tenure and gender variables in different ways. It is envisioned that the findings of this paper will guide future studies and help create awareness about leadership behavior in school management.

Keywords
School management, Leadership, Meta-synthesis.

Abstract
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de okul yönetimi alanında, liderlik üzerine yürütülmüş çalışmalarının analiz ve sentez süreçlerinden geçirilerek sunulmasıdır. Araştırmada 2001-2018 yılları arası yapılmış toplam 29 çalışma incelenmiş olup, ulaşılan bulgular meta-sentez araştırma yönteminin içerdiği aşamalardan geçirilerek belirli temalar altında sunulmuştur. Araştırmaya dahil edilecek çalışmaları belirlemek amacıyla; Educational Resources Information Centre (ERIC), Google Akademik arama motoru, YÖK Ulusal Tez Merkezi, DergiPark, TÜBİTAK Ulakbim veri tabanları kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar araştırma yöntemleri, veri toplama yöntemleri, örneklem grupları ve yapılan analiz sonuçları bakımından ayrıntılı olarak incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda; benzer amaçların ele alındığı ve çalışmaların farklı örneklem grupları üzerinde, genellikle nicel veri toplama araçları kullanılarak yürütüldüğü görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre liderlik tarzlarının; yaş, kıdem, hizmet yılı, ve cinsiyet değişkenlerinden farklı şekillerde etkilenmekte olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların gelecekteki araştırmalara yön vermesi ve okul yönetimi alanında liderlik davranışlarının farkındalığı bakımından fayda sağlayacağı ön görülmektedir.

Keywords
Okul yönetimi, Liderlik, Meta-Sentez

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri