Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CULTURAL REASONS BEHIND TURKISH SPEAKERS HAVING DIFFICULTY IN LEARNING ENGLISH
(TÜRK ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE ÖĞRENMEDE YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİN ARKASINDAKİ KÜLTÜREL ETMENLER )

Author : Onur HAYIRLI    
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 528-537


Summary
Bu çalışma, Türkiye’nin Ankara şehrinde beş üniversitede çalışan İngilizce öğretim görevlileri ile gerçekleştirilen mülakatlar ile yürütülmüştür ve nitel yönteme dayanmaktadır. Araştırma problemine yönelik kültürel örüntüleri bulmak için görüşmeler sadece yabancı kökenli öğretim görevlileri ile sınırlanmıştır. Sorunun tarihsel geçmişi ve toplumsal sebeplerine de kısaca değinilmiş, Türk insanının İngilizce ile olan etkileşimi tartışılmıştır. Bu araştırmanın amacı; Türk insanının neden İngilizce konuşmakta, yazmakta, okumakta ve dinlemede zayıf olduğudur. Çalışma yalnızca bir beceri ile sınırlandırılmamıştır. Bunun sebebi, İngilizce öğrenmede yaşanan güçlükleri genel hatlarıyla, tek bir beceriye odaklanmadan, kültürel antropolojik bakış açısından anlamaktır. Çalışma sonucunda arkasında yatan kültürel antropolojik sebepler bulunacak ve olası çözüm önerileri geliştirilecektir. Bu sorun hakkında literatür taranacaktır. Sonuçlar kısmında, Türkiye’de İngilizce öğrenimi zorluklarının arkasında yatan kültürel sebepler ve genel yargılar belirtilmiştir.

Keywords
Kültür, İngilizce Öğrenimi, Eğitim, Türkiye

Abstract
This is a qualitative research which is conducted through deep interview with English language instructors and teachers around 5 universities in Ankara, Turkey. To be able to find cultural patterns and reasons of the problem, the interview is limited with foreign teachers teaching English to Turkish people. Also, historical background and social reasons are touched briefly. The history of Turkish people’s interaction with English in Turkey is discussed, too. The aim of the study is to understand why Turkish people are poor at speaking, reading, writing in and listening English. It is not limited to only one skill because the goal is finding out the reasons in general. The aim here is finding cultural-anthropological reasons behind it and suggesting possible solutions. Literature on this problem is also researched. At the end of this study, some general difficulties and cultural reasons of having difficulty in learning English language are found.

Keywords
Culture, English Teaching, Education, Turkey

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri