Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYSIS OF PRICE MOVEMENTS OF MEAT AND MEAT PRODUCTS SOLD IN THE OTTOMAN EMPIRE BETWEEN THE 17TH AND 19TH CENTURY: THE CASE OF KASTAMONU
(17.YY-19.YY ARASI OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA SATIŞI YAPILAN ET VE ET ÜRÜNLERİNE AİT FİYAT HAREKETLERİNİN ANALİZİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ )

Author : Tolga ULUSOY  , Murat FİDAN  
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 252-264


Summary
Kastamonu city has hosted many civilizations throughout its history. The city which came under the Ottoman rule in 15th century gained the characteristics of a traditional Ottoman city in the late 15th century, when the migration into Anatolia starting in 1071 began to lose the traces of the Seljuk and Danişment hegemony. In addition to the legal and administrative organizations, the records of Sharia Registry had an important place in the Ottoman economic life. In these records, there are many records of the legal, administrative and economic life of Kastamonu as well as the legal, administrative and economic information of the settlement where they were kept. It can be understood from the records of Sharia Registry that the narh registry had an effect on the prices in basic consumer goods in all parts of the Ottoman Empire. Among these are price ceiling [narh] records belonging to the products in Kastamonu Livestock Market. The study includes the price movements of meat and meat products in Kastamonu Live Animal Market in the sharia court records held in Kastamonu between the dates of H.1084 –1221 / M.1673 –1806. With the economic structure of the meat products of the city to be revealed in this study, it has been intended to complete the shortcomings in the previous studies in this field.

Keywords
Kastamonu, Narh Registers, Meat Products

Abstract
Kastamonu şehri tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 15.yy da Osmanlı İmparatorluğu idaresine giren il 1071 de başlayan Anadolu’ya göç akınlarının Selçuklu ve Danişmentli hakimiyet izlerini kısmen de olsa kaybetmeye başladığı 15.yy sonlarına doğru geleneksel bir Osmanlı şehri özelliklerine vakıf olmuştur. Hukukî ve idari teşkilatlanmanın yanı sıra Osmanlı Ekonomik hayatında Şer‘iyye Sicil kayıtları önemli bir yere sahiptir. Bu kayıtlarda tutulduğu yerleşim yerine ait hukukî, idarî ve iktisadî bilgiler bulunduğu gibi Kastamonu’nun da hukukî, idarî ve iktisadî hayatına dair de pek çok kayıt bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir tarafında temel tüketim ürünlerinde fiyatları belirleyici narh kayıtlarının bir etkisi olduğu Şer‘iyye Sicil kayıtlarından anlaşılabilmektedir. Kastamonu Canlı Hayvan Pazarında yer alan ürünlere ait narh kayıtları da bunlar arasında yer almaktadır. Çalışma H.1084 –1221 / M.1673 –1806 tarihleri arasında Kastamonu’da tutulan şer‘î mahkeme kayıtlarında Kastamonu Canlı Hayvan Pazarında et ve et ürünlerinin fiyat hareketlerini ihtiva etmektedir. Bu çalışmada ortaya konulacak olan şehrin et mamullerine ait iktisadî yapısı ile bu alanda daha önce yapılan çalışmalardaki eksikliklerin tamamlanmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Keywords
Kastamonu,Narh Kayıtları, Et Ürünleri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri