Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF MENSTRUATION INFORMATION OF THE ELITE AND SUB-ELITE FEMALE ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES IN TERMS OF DIFFERENT VARIANCES
(FARKLI BRANŞLARDAKİ ELİT VE ELİT ALTI KADIN SPORCULARIN MENSTRUASYON BİLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Sevde Mavi VAR    
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 31-41


Summary
The intensity of training and diets in female athletes with intensive training may affect the menstruation. The purpose of this study is to examine the menstruation information of women athletes in different branches in terms of different variables. Research engaged in sports in different parts of Turkey; Handball (n=15), football (n=9), wrestling (n=19) and taekwondo (n=26) total (n=72) female athletes participated. 42 of these athletes were elite athletes and 30 were sub-elite athletes. In this research, data were collected through individual interview using qualitative research methodology. The survey consisting of questions including menstruation, nutrition and some demographic information was created by the researcher by making use of similar studies in the related literature. According to the research findings, there were statistically significant differences found between the elite and the sub-elite female athletes in terms of the frequency of training and the intensity of the training (p <0.001). There was also a significant difference between the elite and sub-elite female athletes in the menstruation period (p <0.001). Correlation analysis revealed that there was a weak positive correlation between the sports branches and the dysmenorrhea variables in the menstruation period (r =, 470, p <0.01). When the performed correlation analyses considered in sub-elite women athletes, there was a statistically significant negative correlation between the sport and menstruation period during training (r = 447, p <0.01), and a significant negative correlation between training and training severity in menstruation (r = -, 685, p <0.01). As a result, it can be said that elite female athletes have more intensive and intense training than the sub-elite female athletes. Besides, the age of menarche has been observed in elite athletes. When we look at the eating habits of the athletes about nutrition, it was seen that the athletes had lower breakfast and the fast-food habits than the sub-elite athletes.

Keywords
Female Athlete, Menstruation, Nutrition, Training, Health

Abstract
Yoğun antrenman yapan kadın sporcularda antrenman şiddeti ve yoğunlukları ile beslenme düzenleri menstruasyon düzenlerini etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı farklı branşlardaki kadın sporcuların mensturasyon bilgilerini farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Türkiye’nin farklı yerlerinde spor yapan; hentbol n=15, futbol n=9, güreş n=19 ve tekvando n=26 olmak üzere toplam n=72 kadın sporcu katılmıştır. Bu sporcuların 42’si elit sporcu, 30’u ise elit altı sporcudan oluşmuştur. Bu araştırmada nitel araştırma metodolojisi kullanılarak bireysel görüşme yoluyla veri toplanmıştır. Sporcuların mensturasyon, beslenme ve bazı demografik bilgilerini içeren sorulardan oluşan anket konuyla ilgili literatürdeki benzer çalışmalardan faydalanılarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre elit ve elit altı kadın sporcular arasında antrenman sıklığı ve antrenman yoğunluğu açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,001). Ayrıca menstruasyon döneminde spor yapma değişkenine elit ve elit altı kadın sporcular arasında anlamlı düzeyde farklılık vardır (p<0,001). Yapılan korelasyon analizlerine bakıldığında elit kadın sporcularda spor branşı ve menstruasyon dönemindeki ağrı değişkenleri arasında pozitif yönlü anlamlı zayıf korelasyon bulunmuştur (r=,470, p<0.01). Elit altı kadın sporcularda ise spor branşı ve menstruasyon döneminde antrenman yapma değişkenleri arasında pozitif yönlü anlamlı zayıf korelasyon (r=,447, p<0.01), menstruasyon döneminde antrenman yapma ve antrenman şiddeti arasında negatif yönlü anlamlı orta korelasyon olduğu görülmüştür (r=-,685, p<0.01). Sonuç olarak bu araştırmada elit kadın sporcuların elit altı kadın sporculara göre daha yoğun ve şiddetli antrenman yaptığı, elit kadın sporcularda dismenorenin daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca elit sporcularda menarş yaşının daha geç olduğu görülmüştür. Sporcuların beslenme ile ilgili alışkanlıklarına bakıldığında ise elit sporcuların elit altı sporculara göre kahvaltı alışkanlıklarının daha düşük, fast food alışkanlıklarının ise daha fazla olduğu görülmüştür.

Keywords
Kadın Sporcu, Menstruasyon, Beslenme, Antrenman, Sağlık

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri