Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN ASSESSMENT OF A. GESAR’S BOOK: ‘AINTAB’S STRUGGLE FOR EXISTENCE AND THE ATTITUDE AND BEHAVIOR OF ANTEP ARMENIANS DURING THE INVASIONS’ -THE ANATOMY OF A PARADOX-
(A.GESAR’IN “ANTEP’İN VAROLUŞ MÜCADELESİ” ADLI KİTABI VE ANTEP ERMENİLERİNİN İŞGALLER SIRASINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME –BİR PARADOKSUN ANATOMİSİ- )

Author : Mustafa Murat ÇAY    
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 282-312


Summary
The purpose of this study is to reveal the attitudes and behavior of Armenians during the invasions, and the consequences of these attitudes and behavior in the context of “Aintab’s Struggle of Existence”, a book written by Asadur Khederian, who spent most of his life in Gaziantep. Khederian was born in Kayseri in 1893. He used the pen name, “A. Gesar”, in his works. He lived in the USA for quite some time, and was the editor of an Armenian newspaper during the short period of time that he resided in California. He translated the English works of some Armenian writers into Armenian. As well as working for the Armenian newspaper, Hayrenik, Khederian also compiled a book in 1953 of the memoirs of Misak Torlakian, a member of the Armenian Revolutionary Federation who is considered to be a prominent figure in Armenian national history. In his book titled “Aintab’s Struggle of Existence”, Khederian, who passed away in 1955, explained the events that took place between April 1920 and December 1921 from his own point of view as someone who was in the Armenian defensive line. As stated by those who translated the book into Turkish, comparisons are obviously important for scientific purposes so that different and alternative points of view can be appreciated. However, while memoirs are quite useful in analyzing historical events, they are also a type of source material that must be treated in caution. For this reason, events must be relayed not only through personal points of view, but also through official documents. While it is helpful to hear from active participants of the events, the information they provide must certainly be compared to documents and official records. It is to be expected in memoirs that there will be a significant level of nationalism in the language that is used and in the emotional perspectives that are portrayed by both sides. As also highlighted by the translators, what is important is to capture the truth by answering the question of “how” the events of the same date which took place in the same location and perpetrated by the same individuals are told.

Keywords
Gaziantep, Armenians, Deportation, National Struggle, France

Abstract
Asadur Khederian, 1893 Kayseri doğumludur. Eserlerinde “A. Gesar” takma adını kullanmıştır. Uzun süre Amerika’da hayatını sürdürmüş, kısa bir zaman ikamet ettiği California’da Ermenice bir gazetenin editörlüğünü yapmıştır. Bazı Ermeni yazarların İngilizce olarak kaleme aldıkları eserleri Ermeniceye aktarmıştır. Ermeni gazetelerinden “Hayrenik”de çalışan Khederian, Ermeni Devrimci Federasyonu üyelerinden ve Ermeni ulusal tarihinin önemli kabul ettiği şahsiyetlerinden biri olan Misak Torlakian’ın hatıralarını da 1953’te kitap haline getirmiştir. 1955 yılında hayatını kaybeden Khederian, “Antep’in Varoluş Mücadelesi” adlı kitabında, özellikle Nisan 1920 ve Aralık 1921 arasında meydana gelen hadiseleri, Ermenilerin savunma hattında çalışmış bir şahıs olarak, kendi perspektifinden anlatmıştır. Kitabı Türkçeye çevirenlerin ifadesiyle, ilgili konu hakkında farklı ve alternatif bakış açılarının yakalanması için karşılaştırmaların yapılması elbette ilmî açıdan önemlidir. Ancak hatıratlar, tarihî olayları analiz etmede oldukça faydalı olmalarının yanında, temkinli yaklaşılması gereken materyallerdir. Bu sebepten dolayı olaylar, sadece kişisel bakış açılarıyla değil, resmî evraklarla da aktarılmalıdır. Gelişmelerin etkin taraflarına kulak verilirken, bilgiler mutlak surette belgeler ve resmî kayıtlar süzgecinden geçirilmelidir. Hatıratlarda, her iki tarafın da kullandığı dilin ve sahip oldukları hissiyatın bir hayli milliyetçi olması doğal kabul edilebilir. Önemli olan, yine çevirenlerin de vurguladığı gibi, aynı tarihte, aynı coğrafyada aynı faillerin yer aldığı, aynı olayların “nasıl anlatıldığı?” sorusunun cevabı üzerinden gerçeği yakalamaktır.

Keywords
Gaziantep, Ermeniler, Tehcir, Milli Mücadele, Fransa

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri