Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOURISTIC EXPERIENCE AND PERCEPTIONS OF ELDERLY PEOPLE WHO HAS PREVIOUS TOURISTIC EXPERIENCE AND EVALUATION OF THESE EXPERIENCES FROM INFORMAL LEARNING PERSPECTIVE: CASE OF ERDEMLİ
(TOURISTIC EXPERIENCE AND PERCEPTIONS OF ELDERLY PEOPLE WHO HAS PREVIOUS TOURISTIC EXPERIENCE AND EVALUATION OF THESE EXPERIENCES FROM INFORMAL LEARNING PERSPECTIVE: CASE OF ERDEMLİ )

Author : Ufuk Cem KOMŞU  , Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU  
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 265-281


Summary
Tourism and old age, which have been examined and discussed with the same perspective in the field of social sciences in Turkey, are actually multifaceted and comprehensive at a level that require research reflecting broader perspectives. Just like the tourism sector being examined only at an economic level, the old age, which is the most critical stage of adulthood, is addressed predominantly with its diseases. However, the relation of the various activities within the scope of tourism with the learning and educational activities on social and cultural platforms cannot be denied. In addition to the tourism identity of Mersin being ignored, there are missing points in defining the needs of the elderly population's social life in Mersin. In fact, the socialization and learning needs of elderly population are directly related to touristic activities. This study aims to illustrate tourism from the perspective of the elderly and local tourists and to show the informal learning experiences of the elderly people who have participated in the touristic activity. In this context, this study was designed in qualitative research design and the study group consisted of 15 participants living in the Erdemli district of Mersin. According to the research findings, elderly individuals with touristic experience are aware of the socio-cultural role and importance of tourism. Although they experienced difficulties in participating in touristic activities due to financial difficulties and health problems. Participants' experiences with tourism were mostly positive and led to them getting familiar with many different cultures, cities and foods. Negative experiences faced have shown that experience based socializational informal learning can lead people to generate generalized prejudices towards a business or a city.

Keywords
Tourism, social functions of tourism, old age, informal learning

Abstract
Türkiye'de sosyal bilimler alanında hep aynı çerçeveden incelenmiş ve tartışılmış olan turizm ve yaşlılık, daha geniş bakış açılarını yansıtan araştırmalar gerektirecek düzeyde çok yönlü ve kapsamlıdır. Sadece ekonomik düzlemde incelenen turizm sektörü gibi, yetişkinliğin en kritik aşaması olan yaşlılık, ağırlıklı olarak hastalıklarıyla ele alınmaktadır. Oysa, turizm kapsamına giren çok çeşitli etkinliğin toplumsal ve kültürel düzlemlerde öğrenme ve eğitim etkinlikleriyle bağlantısı inkar edilemez. Ayrıca, Mersin'in turizm kimliğinin ihmal ediliyor olmasına ek olarak, Mersin'deki yaşlı nüfusun toplumsal gereksinimlerinin de tanımlanmasında eksiklikler bulunmaktadır. Nitekim, yaşlı olarak kabul edilen nüfusun toplumsallaşma ve öğrenme gereksinimleri, aslında turistik etkinliklerle doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada, hem yaşlı ve yerli turistlerin gözüyle turizmin betimlenmesi hem de turistik etkinliğe katılmış yaşlı bireylerin informal öğrenme deneyimlerinin sergilenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, nitel araştırma deseninde kurgulanmış olan bu çalışmada, çalışma grubunu Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ve yaşları 60'ın üzerinde olan 15 katılımcı oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre turistik deneyimi olan yaşlı bireyler, turizmin sosyo-kültürel rolünün ve öneminin bilincindedir. Maddi güçlükler ve sağlık sorunları nedeniyle turistik etkinliklere katılımda güçlükler yaşamış olsalar da, katılımcıların turizmle ilgili deneyimleri çoğunlukla olumlu olup farklı kültürlerin, kentlerin ve yiyeceklerin tanınmasını sağlamıştır. Yaşanılan olumsuz deneyimler ise, deneyime dayalı sosyalizasyonel informal öğrenmelerin, bir işletmeye veya kente karşı genellenmiş önyargılar üretmesine yol açabileceğini göstermiştir.

Keywords
Turizm, turizmin toplumsal işlevleri, yaşlılık, informal öğrenme

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri