Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INTENSE MIGRATION FROM HARPOOT TO AMERICA WITH NEW DOCUMENTS (1870-1920)
(YENİ BELGELERLE HARPUT'TAN AMERİKA'YA YOĞUN GÖÇ (1870-1920) )

Author : Ebru GÜHER  , Erdal AÇIKSES  
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 130-162


Summary
As in the case from various places of the world, there were people emigrating from Anatolia to the New World America, once- especially in the early part of twentieth century- described as the land of opportunities, because of the reasons like trading, education, etc. The first immigrants from Harpoot to America were generally the students of the missioners, those sent by the missioners for education. Later on, a considerable amount of Turkish migration occurred from Harpoot to America particularly because of the activities of missioners and then trading and other expectations. Specially Armenians, among the Non-Muslims migrated to America, took part there in the centre of a campaign opponent to Turkey and caused this matter to turn out to be a political issue in this dimension. A big part of the Muslims migrated to America adhered to their religion and motherland, constructed fountains, mosques on behalf of their names and were the founders of first Turkish associations. The emigrants of Harpoot, discontented with those, donated millions of dollars from the money they earned in America to various charities in Turkey. Besides, they came back to Turkey during the War of Independence to defense their country. In this study, migration from America to Elazığ / Harpoot region was evaluated with new documents.

Keywords
Ottoman Empire, America, American Missioners, Immigration, Harpoot

Abstract
Amerika Birleşik Devletleri, kuruluş sürecini tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde gelişerek bir endüstri ülkesi haline gelmiştir. Özellikle 20.yüzyılın başlarında fırsatlar ülkesi olarak nitelendirilen Yeni Dünya Amerika’ya, dünyanın çeşitli yerlerinden olduğu gibi Anadolu’dan da ticaret, eğitim vb. sebeplerden dolayı göç edenler olmuştur. Harput’tan Amerika’ya ilk gidenler genellikle misyonerlerin eğitim için gönderdiği öğrenciler olmuştur. Daha sonraki dönemlerde, özellikle misyonerlerin çalışmaları başta olmak üzere ticaret ve diğer beklentiler sebebiyle, Harput’tan Amerika’ya önemli oranda bir Türk göçü yaşanmıştır. Amerika’ya giden gayr-i Müslimler içinde özellikle Ermeniler, orada Türk aleyhtarı bir kampanyanın merkezinde yer almış ve bu meselenin bu boyutta siyasi bir hal almasının zeminini oluşturmuşlardır. Amerika’ya göç etmiş olan Müslümanların büyük bir kısmı, vatanına ve dinine bağlı kalarak, adlarına çeşmeler, camiler yaptırmış ve orada ilk Türk derneklerinin kurucuları olmuşlardır. Bununla da yetinmeyen Harputlu göçmenler, Amerika’da kazandıkları paralarla, Türkiye’de çeşitli yardım kuruluşlarına milyonlarca dolarlık bağışlarda bulunmuşlardır. Milli Mücadele döneminde de vatanlarını savunmak için geri gelmişlerdir.

Keywords
Osmanlı Devleti, Amerika, Amerikan Misyonerleri, Göç, Harput.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri