Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE MEASUREMENT OF THE PERCEIVED SERVICE QUALITY IN THE LOCAL TOURS CRITICAL INCIDENTS TECHNIQUE (CIT)
(BÖLGESEL TURLARDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN KRİTİK OLAYLAR TEKNİĞİ İLE ÖLÇÜLMESİ )

Author : Şule ARDIÇ YETİŞ  , İbrahim YILMAZ  
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 226-251


Summary
Work processes in tourism sector are performed by close relationships and interactions among the personnel and tourists. In the related literature, in spite of numerous studies about the personnel and tourists interactions in different fields of tourism sector, number of the research that investigates the interactions of the personnel and tourists in tours is still limited. The aim of the study is to attempt to determine by CIT, the satisfactory/dissatisfactory experiences of the tourists who joined local tours in Nevşehir. With this purpose, 184 critical incidents were collected by open-ended style questionnaire from tourists. These incidents were categorized as satisfactory and dissatisfactory critical incidents. In this way, it was attempted to measure the current quality conditions of the travel agencies in the region and to identify the service fault. The research resulted provide specific clues need to be taken into notice in order to improve service quality during the local tours.

Keywords
Service Quality, Critical Incident Technique, Package Tour, Individual Tour, Nevşehir.

Abstract
Turizm sektöründe iş süreçleri, personel ve turist arasında yaşanan yakın etkileşimle sürdürülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde, turizm sektörünü farklı alanlarında turist-personel etkileşimine ilişkin birçok çalışma yer almasına rağmen, turlarda turist-personel etkileşimini inceleyen konu sayısı kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, Nevşehir’de bölgesel tura katılan turistlerin yaşadıkları memnun edici ve memnuniyetsizlik yaratıcı deneyimlerinin KOT ile tespit edilmesidir. Bu amaçla 184 kritik olay toplanmıştır. Bunlardan 105’i memnun edici; 79’u memnuniyetsizlik yaratıcı kritik olaylar olarak kategorize edilmiştir. Böylece bölgeye yönelik turların hizmet kalitesi konusundaki mevcut durumu ölçülmeye ve yaşanan aksaklıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sayede yapılan turlarda hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda somut ipuçları ortaya konulmuştur.

Keywords
Hizmet Kalitesi, Kritik Olaylar Tekniği, Paket Tur, Münferit Tur, Nevşehir.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri