Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EVALUATION ON THE HYDROGEOMORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE EŞEN STREAM BASIN
(EŞEN ÇAYI HAVZASI’NIN HİDROJEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME )

Author : Recep BOZYİĞİT    
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 394-439


Summary
The purpose of the study “An Evaluation On The Hydrogeomorphological Properties Of The Eşen Stream Basin”, is to reveal the problems which have formed problems or having the risk of problem formation depending on the geomorphological and hydrological properties the basin has. The Eşen Stream Basin, is situated within the Muğla-Antalya provincial borders of Mediterranean Region, Antalya Section. The basin is divided into two large geomorphological units with young tectonic movements starting from Miocene-Pliocene and continuing along the Quaternary. One of which is the Seki Basin that is covered with vast mountainous and platelike lands broken a little with tectonic effects in the north-east; the other is the Lower Eşen Stream Basin, which is torn by N-S and NW-SE direction faultline in the south. The erosion-accumulation activities, geological structure, tectonism, high slope values of the Eşen Stream and the auxiliary branches, which have not yet reached a balance profile in winning today's relief, have been influenced by the values of the Eşen Stream Basin. Soil erosion, landslides, earthquakes, moving sand dunes, floods and slants in the Eşen Stream Basin constitute a problem for human activities. However, with the measures to be taken, the damages of these problems can be reduced to or even entirely useful. Thus making future plans for evaluating the potential of existing natural and human resources in Eşen Stream Basin has now become a necessity.

Keywords
Eşen Stream, Basin,Hydrogeomorphological,Landslide,Flood,Earthquake

Abstract
“Eşen Çayı Havzası’nın Hidrojeomorfolojik Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme” adlı çalışmanın amacı havzanın sahip olduğu hidrolojik ve jeomorfolojik özelliklere bağlı oluşan veya oluşma riski taşıyan problemleri ortaya koymaktır. Eşen Çayı Havzası, Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümünde Muğla-Antalya il sınırları içerisinde yer almaktadır. Havza Miosen-Pliosen’de başlayıp Kuaterner boyunca devam eden genç tektonik hareketlerle iki büyük jeomorfolojik üniteye ayrılmıştır. Biri kuzeydoğuda tektonik etkilerle az parçalanmış dağlık ve platoluk sahaların geniş yer kapladığı Seki Havzası; diğeri güneyde N-S ve NW-SE yönlü faylarla parçalanmış Aşağı Eşen Çayı Havzasıdır. Eşen Çayı Havzası’nın bu günkü rölyefi kazanmasında henüz denge profiline ulaşmamış Eşen Çayı ve tali kollarının aşındırma-biriktirme faaliyetleri, jeolojik yapı, tektonizma, yüksek eğim değerleri etkili olmuştur. Eşen Çayı Havzası’nda toprak erozyonu, heyelanlar, depremler, hareketli kumullar, taşkın ve çekikler beşer faaliyetleri için problem teşkil etmektedir. Ancak alınacak önlemlerle bu problemlerin zararları azaltılabileceği gibi bütünüyle faydalı hale dönüştürülebilir. Böylece Eşen Çayı Havzası’nda mevcut doğal potansiyel ve insan gücünün değerlendirilerek geleceğe yönelik planlamaların yapılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Keywords
Eşen Çayı, Havza, Hidrojeomorfoloji, Heyelan, Taşkın, Deprem

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri