Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INNOVATIVE SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CLUSTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY
( )

Author : Botir USMONOV    
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 19-30


Summary
The article investigates the issues and challenges related to the variability, mobility of technologies of education, development of the conceptual framework based on modernization of IT education, formation of professional knowledge of future specialists of an IT profile in the system of continuous IT education in the conditions of the educational and scientific complex “school-college-university” and the ability IT expedient of such system of knowledge. The IT efficiency of the system of professional knowledge could be achieved through a scientific justification of the project-creative component that is not investigated enough. And there is necessity to implement this experimental innovative component of the professional IT training. In the process of the research the author worked out a theoretical cluster system model of economy by applying innovative technologies where intersubjective innovative connections are available. The research results involve clarification of the following concepts essence “modernization of the system of professional knowledge in IT” and “future specialists in the sphere of ITs”; introduction of a project- creative approach in an educational-scientific complex “an IT - school with its specialization – an IT - college – an IT-university” under conditions of the IT education.

Keywords
education, knowledge, IT, system, cluster

Abstract
Makalede, eğitim teknolojilerinin değişkenliği, hareketliliği, BT eğitiminin modernizasyonu temelinde kavramsal çerçevenin geliştirilmesi, sürekli BT eğitimi sisteminde bir BT profilinin gelecek uzmanlarının mesleki bilgisinin oluşturulması ile ilgili sorunlar ve zorluklar araştırılmaktadır. eğitim-öğretim ve bilimsel kompleks "okul-üniversite-üniversite" koşulları ve böyle bir bilgi sisteminin faydası. Profesyonel bilgi sisteminin BT verimliliği, araştırılan yeterince araştırılmayan projenin yaratıcı bileşeninin bilimsel bir gerekçeyle elde edilebilir. Ve profesyonel BT eğitiminin deneysel yenilikçi bileşenini uygulamak zorunluluğu vardır. Araştırma sürecinde, yazar, yenilikçi teknolojileri uygulayarak teorik bir kümelenme ekonomisi modeli geliştirdi; burada, yenilikçi teknolojiler kullanıyor; Araştırma sonuçları, "mesleki bilgi sisteminin BT" ye modernizasyonu "ve" BT alanındaki gelecek uzmanları "gibi kavramların özünü açıklamaktadır; BT eğitimi koşullarında bir eğitim-bilim kompleksinde "bir Bilişim - Okulu uzmanlığıyla - bir Bilişim üniversitesi - bir Bilişim Teknolojileri - üniversitesi" nda bir proje yaratıcı yaklaşımın başlatılması.

Keywords
eğitim, bilgi, BT, sistem, küme

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri