Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DESIGNING AN ELECTRICAL CIRCUITS LESSON PLAN REGARDING INQUIRY-BASED LEARNING THROUGH 5E LEARNING CYCLE
(5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ ARACILIĞIYLA SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİR ELEKTRİK DEVRELERİ DERS PLANI TASARLAMA )

Author : Selçuk ŞAHİNGÖZ    
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 537-549


Summary
The purpose of this study is to help science teachers teaching an electrical circuits science lesson through inquiry-based learning. A lesson plan based on inquiry-based learning techniques has been prepared to inspire teachers. In addition, computer simulations and websites were used to suggest new applications for teachers. Transferring energy within a system as electrical energy is explained through electrical circuits science concept. Meanwhile, designed lesson plan is following an approach for supporting inquiry-based learning with using 5E learning model, gaining to construct simple electrical circuit ability by students, and eliminating common student misconceptions. The study is concluded to indicate possible objection about the structure of the lesson plan in the argument section.

Keywords
Electrical circuits, physical science education, inquiry-based learning, lesson plan

Abstract
Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin sorgulamaya dayalı öğrenme aracılığıyla elektrik devreleri fen konusunu işlemelerinde yardımcı olmaktır. Öğretmenlere ilham vermesi için sorgulamaya dayalı öğrenme tekniklerine dayalı bir ders planı hazırlanmıştır. Ayrıca, bilgisayar simülasyonları ve web sitelerinden faydalanılarak öğretmenler için yeni uygulama önerilerinde bulunulmuştur. Elektrik devreleri fen konusuyla enerjinin bir sistem içinde elektrik enerjisi olarak aktarılması açıklanmaktadır. Bununla birlikte, oluşturulan ders planı 5E öğrenme modelini kullanarak, öğrencilerin basit bir elektrik devresini kendi başlarına düzenleyebilme becerisini kazandırarak ve olası öğrenci kavram yanılgılarını gidererek sorgulamaya dayalı öğrenmeyi destekleyen bir yaklaşım izlemektedir. Çalışma tartışma kısmında ders planının yapısıyla ilgili olası karşı görüşler üzerinde durularak sonuca bağlanmıştır.

Keywords
Elektrik devreleri, fizik eğitimi, sorgulamaya dayalı öğrenme, ders planı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.



Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri