Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEW CONSERVATION IN THE SCIENCE-FICTION CINEMA: THE REPRESENTATION OF NEW CONSERVATION IN DEEP BLUE SEA (1999) MOVIE.
(BİLİM-KURGU SİNEMASINDA YENİ MUHAFAZAKÂRLIK: MAVİ KORKU (1999) FİLMİNDE YENİ MUHAFAZAKÂRLIK TEMSİLİ )

Author : Nuray Hilal TUĞAN    
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 523-536


Summary
Cinema, a very important medium for ideological production, realizes this production through representation. Behind every item in the cinema framework is a preference for representation. Likewise in the cinematic phase, ideology is also expressed through representations. In other words, it is constituted by indispensable and undeniable contribution to representation of the building elements related to social institutions and values, gender roles and individual existence. suitability for the psychological principles of the new conservatism. Science-fiction cinema is one of the most representative of the ideological orientations of power. The dynamics of representation that science-fiction cinema has included are particularly suited to the psychological principles of new conservatism and are therefore one of the most important media in which conservatism can be represented. The theme of this work is the analysis of Deep Blue Sea . Taking into account the new conservative potential of the science fiction film, the new conservative elements in Deep Blue Sea movie were revealed using the genre film and the method of ideological film criticism, resulting in the result that Deep Blue Sea represented the cultural expression of the new conservative view from the narrative to the visual representation .

Keywords
Science-fiction movie, New Conservatism, Genre Cinema

Abstract
İdeolojik üretim açısından çok önemli bir araç olan sinema, bu üretimi temsil aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Sinema çerçevesi içerisinde yer alan her öğenin arkasında, temsil biçimine ilişkin bir tercih bulunmaktadır. Aynı şekilde sinemasal evrende ideoloji de temsiller üzerinden ifadesini bulmaktadır. Diğer bir ifadeyle toplumsal kurum ve değerlerle, cinsiyet rolleriyle, bireysel mevcudiyetle ilgili yapıtaşları temsilin vazgeçilemez ve yadsınamaz katkısıyla oluşturulmaktadır. Bilim-kurgu sineması iktidarın ideolojik yönelimlerinin en çok temsil edildiği türlerden biridir. Bilim-kurgu sinemasının içerdiği temsil dinamiklerini yeni muhafazakârlığın psikolojik ilkelerine özel bir uygunluk taşımaktadır ve bu nedenle, muhafazakârlığın temsil olanağı bulduğu en önemli mecralardan biri konumundadır. Bu çalışmanın konusunu bilim-kurgu sinemasında yeni muhafazakârlık açısından 1999 tarihli Mavi Korku filminin çözümlenmesi oluşturmaktadır. Bilim kurgu türünün içerdiği yeni muhafazakâr potansiyel dikkate alınarak, Mavi Korku filmindeki yeni muhafazakâr öğeler tür filmi ve ideolojik film eleştirisi yöntemi kullanılarak ortaya çıkartılmış ve sonuç olarak Mavi Korku filminin anlatı yapısından görsel betimlemesine (ikonografi) kadar, yeni muhafazakâr görüşün kültürel dışavurumunu temsil ettiği sonucuna varılmıştır.

Keywords
Bilim-kurgu sineması, Yeni Muhafazakârlık, Tür Sineması

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri