Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN INVESTIGATION OF PROFESSIONAL ANXIETY LEVELS OF CANDIDATE TEACHERS
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Mehmet ÖZCAN  , Fatih Mutlu ÖZBİLEN, Anıl Kadir ERANIL  
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 495-508


Summary
This study investigates the professional anxiety levels of candidate teachers according to some variables. This is a descriptive research and has been designed as survey method. The research group consisted of candidate teachers who studied pedagogic education at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University during the 2016-2017 academic year. The research group of the study was comprised of 523 candidate teachers selected by means of easily accessible sampling method. “Personal Information Form” used to obtain demographic information of the candidate teachers and “Professional Anxiety Scale” were applied as a data collection tool. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis-H tests were used for data analysis. The research findings suggested that the level of professional anxiety of candidate teachers was low, and the mean of professional anxiety scores did not differ significantly according to gender but significantly differed according to perfectionism of candidate teachers and their empathy ability.

Keywords
Candidate teacher, anxiety, professional anxiety, perfectionism

Abstract
Bu çalışma, öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından inceleyen betimsel niteliktedir ve tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma evreni, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversites, 2016-2017 eğitim öğretim yılında pedagojik formasyon eğitimi gören 523 öğretmen adayından oluşmaktadır ve araştırmada kolay örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; öğretmen adaylarının demografik bilgilerini elde etmek için “Kişisel Bilgi Formu” ve “Meslekî Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis-H testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının meslekî kaygı düzeylerinin düşük olduğu; meslekî kaygı puan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı ancak öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilik ve empati kurabilme durumu özelliklerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür.

Keywords
Öğretmen adayları, kaygı, mesleki kaygı, mükemmeliyetçilik

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri