Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UNDERSTANDING OF SOVEREIGNTY IN THE ESTABLISHMENT OF SOCIAL ORDER AND FREEDOM OF THE INDIVIDUAL ACCORDING TO THOMAS HOBBES
(THOMAS HOBBES’A GÖRE TOPLUMSAL DÜZENİN KURULMASINDA EGEMENLİK ANLAYIŞI VE BİREYİN ÖZGÜRLÜĞÜ )

Author : İkram BAĞCI    
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 440-463


Summary
Throughout history, many political philosophers have contributed the development of social order by putting forward differing ideas on the conceptions of state, sovereignty and liberty. Thomas Hobbes is an English philosopher who lived between 1588 and 1679 as one of the founders of modern political philosophy, renowned for his typologies of "law of nature" and "social contract". Hobbes pleaded that the egalitarian and absolutely liberated form of man in condition of mere nature at birth causes a permanent condition of war, due to his ever-lasting lust and desires for fame and glory. He opines that everyone would benefit if they transfer all their rights and freedoms to a single and absolute sovereign power in exchange for the protection of their safety and rights. Hobbes gives prominence to the right of the individual to a free living, against the absolute liberty of the state. Adopting, in principle, a state sovereign irresponsible for any of its actions versus individuals who must strictly continue to obey and fulfil its orders for the sake of unison and integrity of the state, Hobbes puts the highlight on the dominant role of the Leviathan's sword being sharp and reckless against social disorder, by saying that covenants, without the Sword, are but Words and of no strength to secure a man at all.

Keywords
Thomas Hobbes, Leviathan, Sovereignty, Liberty

Abstract
Tarih boyunca bir çok siyaset felsefecisi devlet, egemenlik ve özgürlük anlayışı üzerine birbirinden farklı fikirler yürüterek toplumsal düzenin oluşturulmasına aracılık etmiştir. Thomas Hobbes 1588-1679 yılları arasında yaşamış, “doğa yasası” ve “toplum sözleşmesi” tipolojileriyle ulus devlet anlayışının temellerini oluşturan siyaset felsefecilerinden birisidir. Hobbes, insanın doğduğundaki eşit ve mutlak özgür halinin, bitmek bilmeyen şan, şöhret, arzu ve istekleri nedeniyle devamlı savaş haline neden olduğunu ileri sürmüştür. Doğa durumundaki insanın güvenlik ve haklarının korunması karşılığında tüm özgürlüklerini tek ve mutlak egemen güce devretmelerinin herkese faydası sağlayacağı düşüncesindedir. Hobbes, devletin mutlak özgürlüğüne karşı bireyin sadece yaşam hakkı özgürlüğünü ön plana çıkarmıştır. Devletin yaptığı hiçbir şeyden sorumlu olmamasına karşın, bireylerin devletin bir ve bütünlüğü için onun buyruklarını kayıtsız ve şartsız yerine getirmesini benimseyen Hobbes, kılıcın zoru gösterilmedikçe ahitlerin sözlerden ibaret kalacağını ifade ederek toplumsal düzensizliğe karşı Leviathan’ın kılıcının keskin ve sorumsuz olmasını vurgulamıştır.

Keywords
Thomas Hobbes, Leviathan, Egemenlik, Özgürlük

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri