Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BODY AND SPORTS IN THE PERIOD OF MEDIEVAL AND RENAISSANCE
(ORTAÇAĞ VE RÖNESANS DÖNEMİNDE BEDEN VE SPOR )

Author : Ünsal TAZEGÜL    
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 385-395


Summary
All in all the perıod of medıeval; It covers a dark time period of about 1 000 years between the fall of the 476 West Roman Empire and the Fethiye dates of 1453 Istanbul. Renaissance is a word used to describe the transition from the Middle Ages to the modern world. Renaissance is a revolution in architecture, in painting and in sculpture and Renaissance was fluenced by the efforts of the ancient monuments to heal. The aim of this study, the determine perception of body and sport in European society during the Middle Ages and Renaissance period. In this study, a screening method was used. Therefore, relevant written in Turkish and English article, books and theses have been reached in different librarians and electronic media, and the most relevant ones have been selected and used in the study. At the end of the study, In the Middle Ages it was determined that body and sport were cursed and sinful in the western society. Besides, In the Renaissance period, it was determined that positive developments in body sensibility and sport perception in western society.

Keywords
Medieval, Renaissance, Body and Sport.

Abstract
Genel olarak Ortaçağ; 476 Batı Roma İmparatorluğu`nun yıkılışı ile 1453 İstanbul`un Fethi tarihleri arasında geçen yaklaşık bin yıllık karanlık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Rönesans ise, Ortaçağdan modern dünyaya geçişi ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Rönesans; mimaride, resimde ve heykelde, antik anıtların iyileştirilme çabalarından etkilenerek ortaya çıkan bir devrimdir. Yapılan bu çalışmanın amacı, Ortaçağ ve Rönesans döneminde, Avrupa toplumundaki beden ve spor algısını ortaya koymaktır. Yapılan bu çalışmada, tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı kütüphanelerden ve elektronik ortamda konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış; dergi, kitap ve tezlere ulaşılmış, konuyla ilişkisi olanlar seçilerek çalışmada kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, Ortaçağ döneminde beden ve sporun batı toplumunda lanetlendiği ve günah sayıldığı; Rönesans döneminde ise, batı toplumunda beden algısı ve spor algısında olumlu gelişmeler olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Ortaçağ, Rönesans, Beden ve Spor.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri