Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COMPARISION OF KOREAN ESL LEARNERS’ WITH NATIVE SPEAKERS’ APOLOGIES: IMPLICATIONS FOR TEACHERS
(COMPARISION OF KOREAN ESL LEARNERS’ WITH NATIVE SPEAKERS’ APOLOGIES: IMPLICATIONS FOR TEACHERS )

Author : Yıldız TURGUT    
Type :
Printing Year : 2010
Number : 1
Page : 1-19


Summary
Bir dili öğrenenler için kişinin o dildeki kullanım edinci yetkinliği, o dili anadili olarak konuşan kişilerle uygun şekilde iletişim kurmasında önemlidir. Kullanım edinci yetkinliğinin edinilmesi dili öğrenenler açısından uzun zaman alan bir süreçtir. Bu sürece yönelik olarak bu çalışma Koreli İngilizce öğrenen öğrencilerin özür dileme durumları ve özür üretim stratejilerini Amerikalı öğrencilerinkiyle karşılaştırmaktadır. Veriler 22 Koreli ve 54 Amerikalı öğrencilerin Yazılı Söylem Tamamlama Testi kullanılarak toplanmıştır. Veriler, Sözeylemlerden Özürlerin Sınıflandırılması temel alınarak, yaş, cinsiyet, İngilizce yeterlilik seviyesi ve kültürel değişkenler açısından nicel ve nitel olarak incelenmiştir.

Keywords
sözeylemler, İngiliz Dili eğitimi, özürler, kullanım edinci

Abstract
For language learners, pragmatic competence is important to communicate appropriately with native speakers. Acquiring pragmatic competence takes longer time for language learners. In that sense, this present study compares Korean ESL learners’ apologies to native speakers of English. Data collected through Written Discourse Completion Tests applied to 22 Korean ESL learners and 54 American students. The data was coded based on the speech act sets for apologies. Then the data analyzed both quantitatively and qualitatively focusing on age, gender, English language proficiency level and cultural variables. The findings indicate that for Korean language learners time spent in the US and English language learning are significant in terms of using apologies more in line with native behavior. Use of intensifiers changes according to gender-females tend to use more- and cultural background and language proficiency level-Americans tend to use more compared to Koreans. Implications for ELT have been discussed throughout the paper.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
speech acts, ELT, apologies, pragmatics

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri