Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINATION OF WEB BASED PRESENTATION OF A MATHEMATICS UNIT RELEVANT TO PROJECT BASED
(PROJE TABANLI ÖĞRETIME UYGUN OLAN BIR MATEMATIK ÜNITESININ WEB TABANLI SUNUMUNUN )

Author : Dilşat PEKER ÜNAL    
Type :
Printing Year : 9
Number : 31
Page : 34-55


Summary
This research aims at presenting determination of web based presentation of a mathematics unit relevant to project based teaching on student success and presentation of ideas of students related to project process . Quantitative and qualitative research methods have been used together in this experimental study type. The data have been collected with group study and individualistic study forms in the content of qualitative research and with pre and final tests including 10 questions in the content of quantitative research. The participants of the study is established from 81 students participating in 11th grade basic level Mathematics course in Yozgat. T test for unrelated samples for quantitative data, content analysis for qualitative data have been analyzed. It has been reached as a result that web based presentation of a mathematics unit relevant to Project based teaching has a positive impact on student success, but there have been problems at reaching information sources in the process of Project studies which the students work with the groups, making group study, individualistic Project studies and time management.

Keywords
Project based learning, web based Project application.

Abstract
Bu araştırma proje tabanlı öğretime uygun olan bir matematik ünitesinin web tabanlı sunumunun öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesi ve öğrencilerin proje sürecine yönelik görüşlerinin ortaya konması amacını taşımaktadır. Deneysel araştırma türündeki bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Veriler nitel araştırma kapsamında grup çalışması ve bireysel çalışma değerlendirme formları, nicel araştırma kapsamında ise 10’ar soruluk ön ve son testler ile toplanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Yozgat ilinde 11. sınıf temel düzey matematik dersi öğretim programına katılan 81 öğrenci oluşturmaktadır. Nicel veriler ilişkisiz örneklemler için t testi, nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Proje tabanlı öğretime uygun olan bir matematik ünitesinin web tabanlı sunumunun öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğu, öğrencilerin grupla yürüttükleri proje çalışmaları sürecinde bilgi kaynaklarına ulaşma, grup çalışması yapma; bireysel proje çalışmaları sürecinde ise zaman yönetimi konusunda sıkıntılar yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
web tabanlı proje uygulaması, proje tabanlı matematik öğretiminin web sunumu

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri