Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK ROMANINDA MİTOLOJİK YANSIMALARDAN ÖRNEKLER
(EXAMPLES FROM MYTHOLOGICAL REFLECTIONS IN TURKISH NOVEL )

Author : Sena KÜÇÜK    
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 312-331


Summary
Roman, sınırlarını sürekli genişletmekte, giderek başladığı noktaya dönmektedir. Bu dönüşümde, mitoloji de kaybettiği yeri geri almaktadır. Klasik ve modern romanın kurallı bütünlüğü postmodernizmde çözülmekte, roman, anlatı hüviyetine bürünmektedir. Mitolojinin romandaki yansımaları, bu dönüşüme de ışık tutacak niteliktedir. Çalışmamızda, Yunan-Roma mitolojisinin romanlardaki yerini inceledik. Mitoloji, romanlarda imge ve metin düzeyinde yer almaktadır. Ahmet Mithat Efendi mitolojiye düşünceyi kuvvetlendiren bir işlev yüklemekte; Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi yazarlar roman kahramanlarının tasvirinde mitolojik imgelere başvurmaktadır. Halikarnas Balıkçısı’nda mitolojik bakış açısı bir yaşam biçimine dönüşmüştür. Yaşar Kemal mit yapısını esas tutmakta; Tanpınar’ın kahramanlarına, Narkisos mitinden kaynaklanan Ophelia’nın gölgesi düşmektedir. Orhan Hançerlioğlu miti bir hayal oyununa dönüştürürken; Leyla Erbil, anlattığı olayların arkasında mitolojinin sesini güçlü şekilde duyurmaktadır. Denizle ilgili romanlarda kalıplaşmış şekilde tekrarlanan Odysseus imgesi Faruk Duman tarafından da kullanılmaktadır. Güven Turan, kahramanının kuşatılmışlığını Penelope imgesiyle anlatmaktadır. Truva atı imgesi en özgün şekliyle Sulhi Dölek’e, kendini eleştirme imkânı vermektedir. Mitolojik öykülerin romanda yeniden kurgulanması da söz konusudur. Ayla Kutlu Gılgamış Destanı vasıtasıyla kadın sorununu işler. Nazlı Eray fantastik dünyasına mitolojiden yol bulur. Özen Yula ölümsüz mitik kahramanların bugünkü yaşamlarına ayna tutar. Can Eryümlü, tanrılarla insanların dünyasını bugünkü çağda birleştirir.

Keywords
Türk edebiyatı, roman, mitoloji.

Abstract
The novel is expanding its boundaries constantly and gradually returning to the point where it started. In this return, mythology is regaining the place it has lost. Rule-based integrity of the classical and modern novels is being lost in postmodernism and the novel is assuming the nature of a narrative. Reflections of mythology in the novel seem to shed light on this transformation. In our study, we investigated the place of Greek and Roman mythologies in novels. Mythology takes its place in novels at the levels of image and text. Ahmet Mithat Efendi believed that the function of mythology was to reinforce thought whereas authors like Halide Edip Adıvar, and Yakup Kadri Karaosmanoğlu made use of mythological images in descriptions of heroes in novels. The mythological point of view turns into a life style in Halikarnas Balıkçısı. Yaşar Kemal takes the structure of myths as his basis while the shadow of Ophelia, who arises from the myth of Narcissuses, falls on protagonists of Tanpınar. Orhan Hançerlioğlu turns myth into a game of imagination whereas Leyla Erbil makes us hear strongly the voice of mythology behind the phenomena she narrates. The image of Odysseus, which is stereotypically used in novels about the sea, is also used by Faruk Duman. Güven Turan, describes the feeling of being surrounded in the mind of his hero throught he image of Penelope. The image of Trojan horse allows Sulhi Dölek an opportunity for self-criticism in a unique way. Mythological stories are also dealt with in new ways in novels. Ayla Kutlu addresses the women question via the myth of Gilgamesh. Nazlı Eray works her way through her fantasy world through mythology. Özen Yula mirrors contemporary lives of her mythical heroes. Can Eryümlü, on the other hand, joins the worlds of gods and human beings in today’s world.

Keywords
Turkish Literature, novel, mythology

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri