Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ
(VIEWS OF GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES ABOUT FIELD AND VOCATIONAL COURSES )

Author : Caner ALADAĞ  , Adnan Doğan BULDUR  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 70-86


Summary
Bu çalışmanın amacı; ortaöğretim coğrafya öğretmen adaylarının pedagojik meslek bilgileri ile coğrafya alan bilgilerinin gelecekte kendilerine sağlayacağı katkı açısından düşüncelerinin tespit edilmesidir. NEÜ. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenliği son sınıfında öğrenim görmekte olan 32 öğretmen adayı ile pedagojik formasyon dersleri almakta olan 39 öğrenciye, uygulanan açık uçlu sorularla öğretmen adaylarının düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu soru tekniği kullanılarak veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucu ulaşılan bulgulara göre; coğrafya öğretmen adaylarının hem alan bilgisi hem de meslek bilgisi derslerinin gerekli olduğu şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Yer yer eleştiriler olmakla birlikte genel görüş öğretmenlik mesleği için her ikisinin de faydalı olacağı şeklindedir. Öğretmen adaylarının görüşünü, bir konuyu bilmenin gerekliliğini ama bunun yeterli olmadığı, aynı zamanda nasıl aktarılacağını da öğrenmenin meslek açısından faydalı olacağı şeklinde özetlemek yerinde olacaktır.

Keywords
Alan bilgisi, meslek bilgisi, coğrafya öğretmen adayı, algı

Abstract
ABSTRACT The purpose of this study is to determine the thoughts of geography teacher candidates about their pedagogical information and geography field information in terms of their contribution in the future. The thoughts of teacher candidates were tried to be determined with the open-ended questions applied to 32 senior students at the Department of Geography Teaching at Ahmet Keleşoğlu Education Faculty of Necmettin Erbakan University and 39 students taking pedagogical formation training. Data was obtained through the open-ended question technique from the qualitative research methods. It has been determined according to the findings obtained from the data that geography teacher candidates believe the necessity of both the field information and vocational information. There are some criticizes at some points but the general view is that they are both necessary. The view of the teacher candidates can be summarized as; it is necessary to know the subject but that’s not enough, it is also necessary to learn how to teach it.

Keywords
Field information, vocational information, geography teacher candidate, perception

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri