Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SURİYELİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN BEKLENTİLERİ İLE BU BEKLENTİLERİN GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(THE EXPECTATIONS OF SYRIAN TEACHERS FROM EDUCATION AND TRAINING AND DETERMINING THE LEVELS OF REALIZATION OF THESE EXPECTATIONS )

Author : Halil ATLI  , Refik BALAY  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 118-132


Summary
Bu çalışma; Şanlıurfa genelinde Suriyeli öğrencilere yönelik açılmış “Geçici Eğitim Merkezlerinde” çalışan “Suriyeli Öğretmenlerin Eğitim ve Öğretimden Beklentileri İle Bu Beklentilerin Gerçekleştirilme Düzeylerinin Belirlenmesi” amacıyla yapılmıştır. Nitel tarzda, mülakat/görüşme tekniği kullanılarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu; Şanlıurfa’daki “Geçici Eğitim Merkezlerinde” çalışan 36 Suriyeli öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada uzman görüşleri alınarak hazırlanan; “Eğitim- öğretim için okullarınızın fiziki durumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?”, “Okullarınızın araç-gereç ve materyal durumunu eğitim-öğretim için nasıl değerlendiriyorsunuz?” ve “Eğitim ve öğretiminizi genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorularına cevap aranmıştır.Elde edilen bulgulara göre; çeşitli sebeplerden dolayı nitelikli bir eğitim verilememektedir.

Keywords
Suriyeli Öğretmenler, Göçmenlerin Eğitimi, Göç

Abstract
This study has been conducted for the purpose of "The Expectations of Syrian Teachers from Education and Training and Determining the Levels of Realization of These Expectations" in "Temporary Training Centers" opened for Syrian students in Şanlıurfa. In qualitative style, the study group of the study using the interview / interview technique; there are 36 Syrian teachers working in "Temporary Training Centers" in Şanlıurfa. Prepared ssby taking expert opinions in the research; answers are looked for the questions like "How do you evaluate the physical conditions of your schools for education and training?", "How do you evaluate your school's equipment and material status for education," and "How do you evaluate your education and training in general?". According to the findings, there is no qualified education due to various reasons.

Keywords
Syrian Teachers, Migration Education, Migration.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.



Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri