Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDE KURUMSAL BLOG KULLANIMI: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL BLOG SAYFALARININ KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE USAGE OF CORPORATE BLOG IN MARKETING AND PUBLIC RELATIONS: A RESEARCH ON THE QUALITY OF THE CORPORATE BLOGS OF THE AIRLINE COMPANIES IN TURKEY. )

Author : Turan ŞENER  , İbrahim ÖZBÜKERCİ  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 366-382


Summary
İşletmelerin, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle gerek pazarlama gerekse halkla ilişkiler faaliyetlerini sanal ortamlara taşınmasıyla, varlık göstermek durumunda oldukları alanlar farklılaşmıştır. Özellikle son yıllarda, bilgi iletişim teknolojilerindeki değişim ve gelişmeler, işletmeleri; iletişim sürecinde daha fazla kanal kullanmak zorunda bırakmıştır. Bu amaçla kurumsal anlamda aktif olarak kullanılması gereken iletişim kanallarının içerisinde kurumsal bloglar önemli bir yer tutmaktadır. Kurumsal blog kullanımı ile işletmeler hedef kitle ve paydaşlarına kolayca ulaşabilmekte, kuruma ve sektöre ait bilgileri de hedef kitledeki tüketicilerine en güncel şekilde sunabilmektedir. Uzun vadede düşünüldüğünde ise kurumsal blogların verimli kullanımı, müşteri sadakati, kurum imajı ve kurum itibarı oluşturma sürecinde etkin bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu amaçla ortaya konulan bu araştırma kapsamında Türkiye’ de faaliyet gösteren ve Brand Finance 2015 Türkiye’nin En Değerli Markaları Raporu’nda yer alan olan hava yolu şirketleri incelenmiş; sektörel anlamda daha etkin bir kurumsal blog sayfasının nasıl oluşturulabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Kurumsal Blog, Kurum İmajı, Müşteri Sadakati, Pazarlama, Kurumsal İletişim

Abstract
With the effect of the globalisation and technological development and the companies’ carrying their both marketing and public relations on the virtual field, the presence of the companies has started to appear in a wide variety of field. Especially in recent years, the change and development in data-communication has forced companies to use more channels in the process of communication. Thus, the corporate blogs have an important position among the communication tools which should be actively used for the corporate operations. With this usage of corporate blogs, the companies can easily contact with the target market and the shareholders, and share the information of the corporate and sectors with the target consumers in the latest version. When to be thought in a long-term perspective, it is evaluated that the usage of these corporate blogs play an important role in the process of having an image, dignity and customers’ loyalty. Throughout this paper, the airline companies which operate in Turkey and are listed at Brand Finance 2015-Turkey’s Most Valuable Trademarks Report have been examined thoroughly. Accordingly, some suggestions have been made on how to create more efficient corporate blogs.

Keywords
Corporate Blog, Corporate Image, Customer Loyalty, Marketing, Corporate Communication

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri