Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ YERİNDE KULLANILAN ÖZNEL İYİ OLUŞU ARTIRMA STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(THE DEVELOPMENT OF THE SCALE OF SUBJECTIVE WELL-BEING INCREASING STRATEGIES AT WORKPLACE )

Author : Leyla ERCAN  , Ali Eryılmaz  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 248-257


Summary
Bu çalışmanın amacı, iş yerinde kullanılan öznel iyi oluşu artırma stratejilerini ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma, 26-60 yaş arasında Eskişehir’de ikamet eden ve çalışan 145 kadın ve 173 erkek olmak üzere toplam 318 yetişkin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışmada, Yaşam Doyumu ölçeği ve açık uçlu sorular aracılığı ile veriler toplanmıştır. Ayrıca, çalışmada açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile bazı güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, açıklanan varyansı % 55.77 olan dört boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin boyutları, “mental kontrol”, “çevreyle pozitif ilişki kurmak”, “dini inancın gereğini yerine getirmek” ve “istekleri doyurmak” olarak isimlendirilmiştir. Tartışma ve Sonuç: Analiz sonuçlarına göre geliştirilen ölçeğin güvenirlik ve geçerlik değerleri kabul edilebilir sınırlar içerinde bulunmuştur ve geliştirilen ölçeğe “İş Yaşamında Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeği” ismi verilmiştir. Geliştirilen ölçekle ilerleyen süreçte çeşitli araştırmalar yapılabilir ve bu ölçek öznel iyi oluşu artırma programlarında kullanılabilir.

Keywords
Yetişkin, öznel iyi oluşu artırma stratejileri, ölçek, iş yeri

Abstract
The aim of this study is to develop a measurement tool that measures subjective well-being strategies used at work. The study was carried out on a total of 318 adults aged 26-60, 145 female and 173 male residents of Eskisehir. Method: In the study, data were collected via the Life Satisfaction scale and open-ended questions. In addition, some reliability analyzes were performed with explanatory and confirmatory factor analysis in the study. Findings: According to the findings obtained without the study, a four-dimensional scale with 55.77% variance was obtained. The dimensions of the scale were named as "mental control", "establishing a positive relationship with the environment", "fulfilling the necessity of religious belief" and "satisfying the desires". Discussion and Conclusion: The reliability and validity values of the scale developed according to the analysis results are within the acceptable limits and the developed scale is given the name "Scale for Increasing the Subjective Well-being in Business Life". Various scales can be made on the progress of the developed scale and this scale can be used in subjective well-being aversion programs.

Keywords
Adult, Subjective well-being strategies, Workplace,

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri