Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ VE SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINA YÖNELİK MÜZİK OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(DEVELOPING A MUSIC LITERACY SCALE TO PRESCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT )

Author : Şenol AFACAN  , Nezihe ŞENTÜRK  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 228-247


Summary
Araştırmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören sınıf eğitimi ve okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının müzik okuryazarlık düzeylerini tespit edebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Tarama modelinde yapılan araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın 4. sınıfında öğrenim gören 120 öğretmen adayı ile Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın 4. sınıfında öğrenim gören 61 öğretmen adayı olmak üzere toplam 181 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Başlangıçta 41 maddeden oluşan ve 5’li Likert tipinde hazırlanan ölçek, pilot uygulama sonucunda 32 maddeye sahip ve 5 faktörden oluşan son halini almıştır. “Müzik Okuryazarlığı Ölçeği”nin cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0.904 olarak tespit edilmiştir.

Keywords
Müzik, müzik eğitimi, müzik öğretimi, müzik okuryazarlığı, müzik okuryazarlığı ölçeği

Abstract
The aim of this research is to develop a valid and reliable measurement tool for determining the music literacy levels of the elementary school and preschool pre-service teachers studying in Turkish universities' Faculties of Education. The sample of there search which was survey model consists of 181 fourth year pre-service teachers at Ahi Evran University in 2014-2015 academic years of them, 120 study in the Department of Elementary School Teaching, and 61 study in the Department of Preschool Teaching. At first scale is a 5-point Likert type scale with 41 items. After the pilot practicingthe final version of scale having 32 items and consists of 5 factors. The Cronbach's Alpha reliabilitycoefficient of the entire Music Literacy Scale was 0.904.

Keywords
Music, music education, music teaching, music literacy, music literacy scale

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri