Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ FARKLI HEMŞİRELERİN MESLEKİ VE EŞ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF CAREER AND COUPLE BURNOUT AMONG NURSES WITH DIFFERENT LIFE SATISFACTION LEVELS )

Author : Burhan ÇAPRİ  , Mustafa GÜLER  
Type :
Printing Year : 7
Number : 25
Page : 55-69


Summary
Bu araştırmanın amacı, farklı yaşam doyumu düzeylerine (düşük, orta, yüksek) göre hemşirelerin mesleki ve eş tükenmişlik düzeylerinin anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Konya ili merkez ilçeleri ile Akşehir ilçesinde bulunan Devlet hastanelerinde görev yapan evli 235 kadın hemşireden oluşan araştırma grubuna, Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (TÖ-KF), Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (ETÖ-KF) ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Analizler sonucunda, hemşirelerin mesleki ve eş tükenmişliği puanlarının yaşam doyumu düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, hemşirelerin yaşam doyumu düzeylerine göre hem mesleki tükenmişlik, hem de eş tükenmişliği puan ortalamalarının farklılaştığı görülmüştür. Bununla birlikte hemşirelerin yaşam doyumu düzeyleri yükseldikçe mesleki ve eş tükenmişlik puanlarının azaldığı, diğer taraftan yaşam doyumu düzeyleri azaldıkça mesleki ve eş tükenmişlik puanlarının yükseldiği belirlenmiştir.

Keywords
Hemşire, Yaşam Doyumu, Eş Tükenmişliği, Mesleki Tükenmişlik

Abstract
The purpose of this research is to examine whether the career and couple burnout levels of nurses differ significantly by different life satisfaction levels (low, medium, high). Sample of the research consisted of 235 female nurses working in the state hospitals located in the central districts of the province of Konya as well as the district of Akşehir. Life Satisfaction Scale (LSS), Burnout Measure-Short Form (BM-SF), Couple Burnout Measure-Short Form (CBM-SF) and “Personal Information Form” were used in the research. At the end of the analyses, it was determined that career and couple burnout scores of nurses significantly differed by the life satisfaction levels and both career burnout and couple burnout score averages of the nurses differed in accordance with the life satisfaction levels of the nurses. Also, it was reported that career and couple burnout scores decreased as the life satisfaction levels of nurses increased while career and couple burnout scores increased as the life satisfaction levels increased.

Keywords
Nurse, Life Satisfaction, Couple Burnout, Career Burnout

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri