Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İYİLİK HALİ YILDIZI MODELİ, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Psikolojik danışmanların görevleri arasında danışanlara her türlü gelişim alanında yardımcı olmak ve iyilik hallerini artırmak da yer almaktadır. İyilik hali, en genel anlamıyla yaşamın birçok boyutunda iyi olma anlamına gelen ve bir dizi modelle açıklanan bir kavramdır. Bu yazıda, iyilik halinin öğretilebilir ve değiştirilebilir olmasının psikolojik danışmanlar için iyi bir araç olmasından yola çıkarak Türkiye’ye uygun İyilik Hali Yıldızı (İHYM) adıyla yeni bir modelin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Sırasıyla, modelin geliştirilmesiyle ilgili kuramsal bilgilerden, modelin uygulamada nasıl kullanılabileceğine ilişkin örneklerden ve modelin değerlendirilmesiyle ilgili bir çalışmadan söz edilmektedir. İHYM’nin; önceki kuramsal çalışmalara dayalı olarak fiziksel, psikolojik / duygusal, sosyal, entellektüel/mesleki ve spiritüel olmak üzere beş boyutlu bir yapı gösterdiği düşünülmektedir. Yapılan denemelerde yıldız metaforunun uygulamada kolaylık sağladığı görülmüştür. Modelin değerlendirilmesiyle ilgili 23 kişiden alınan değerlendirme formu sonuçlarına göre, modelin katılımcılar tarafından anlaşılması kolay bulunduğu, ayrıca yol gösterici, eğlenceli, işe yarayabilir biçiminde algılandığı görülmüştür. Modelin görgül verilerle desteklenmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

Keywords
iyilik hali, metafor, İyilik Hali Yıldızı Modeli

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri