Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE KATILIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: LET’S DO IT! TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için okullarda planlı bir sosyal sorumluluk eğitimi verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitim fakültelerinin öğretim programlarında sosyal sorumluluk eğitiminin önemli biri vardır. Bu araştırmada küresel bir temizlik hareketi olup bir günde Dünya’yı temizlemeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesi Let’s Do It! projesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma bir üniversitede eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği programı 4. sınıfa devam 19 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama amacıyla açık uçlu anket ve günlük kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Let’s Do It! projesinin önemli bir proje olduğu, öğretmen adaylarına hem kişisel hem de mesleki bakımdan önemli yararlar sağladığı, öğretmen adaylarının bu projeye devam etmek istedikleri bulguları elde edilmiştir. Ayrıca projenin gerçekleştirilmesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmış olup, bu sorunlar öğretmen adaylarınca sunulan öneriler ışığında çözümlenebilir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre projede planlama çalışmalarına önem verilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye, sivil toplum kuruluşlarının katkısının artırılması, projenin eylem araştırması, deneme modeli gibi yöntemlerle gerçekleştirilerek geliştirilmesi öneri olarak sunulabilir.

Keywords
Sosyal sorumluluk, Let’s Do It! projesi, öğretmen adayı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri