Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HAZAR HAVZASINDAKİ JEOEKONOMİK MÜCADELE VE DEVLETLERİN BÖLGE POLİTİKALARI
Enerji; sanayi üretiminde, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinde, toplumların refah seviyesinin yükseltilmesi ve günlük yaşamlarının devamında önemli ve vazgeçilmez bir girdidir. Enerji talebinin hızla artması petrol ve doğal gaz kaynaklarını stratejik bir konuma getirmiştir. Hazar Havzası, Orta Doğu’dan sonra dünyanın en zengin enerji kaynaklarının bulunduğu ikinci bölge olarak kabul edilmektedir. Bölge sahip olduğu zengin petrol ve doğal gaz kaynakları, yer altı zenginlikleriyle küresel ve bölgesel güçlerin, üzerinde nüfuz ve güç mücadelesi yaptığı jeopolitik öneme sahiptir. Bu çalışmanın ilk kısmında Hazar Havzasını da barındıran Kafkasya ve Orta Asya’nın jeopolitik ve jeostratejik öneminden bahsedilmiştir. İkinci kısmında Hazar Havzası ülkeleri petrol ve doğal gaz rezervleri, üretim ve tüketim miktarları karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmiştir. Üçüncü kısımda Küresel ve bölgesel ülkelerin Hazar Havzasıyla ilgili enerji politikalarına dikkat çekilmiştir. Hazar Havzasındaki petrol ve doğal gaz rezervleri üretim ve tüketim miktarları yıllara göre değişmekle birlikte bu bölgenin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yüzden ABD, Rusya, Çin, İran, Türkiye ve AB ülkeleri gibi pek çok ülke Hazar’da etkin olmak için siyasi ve ekonomik anlamda bölge ülkeleriyle ilgili çeşitli politikalar üretmektedir. Bu anlamda Hazar Havzasındaki Türk devletlerinin siyasi ve ekonomik istikrarlarının sürmesi ve bölgesel güç olma konusunda Türkiye ile yapacakları işbirliği antlaşmaları bu ülkelerin hemen hepsine kazanç sağlayacaktır.

Keywords
Hazar havzası, enerji, enerji jeopolitiği, jeoekonomik mücadele.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri