Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN SİYASAL KİMLİK OLUŞTURMA TEŞEBBÜSÜNDEN GELECEĞİN SİYASAL DOKUSUNA MESAJLAR
Kuruluşundan kısa bir süre sonra kozmopolit etnik kimlik ve dinsel farklılıkları bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti, bu farklılıkları adeta bir zenginliğe dönüştürmüştür. Geniş bir coğrafyada ve uzun bir süre yaşama fırsatı bulan Osmanlı Devleti bu yönüyle gerek Türk tarihi gerekse Avrupa tarihi için önem teşkil etmiştir. “Yeni Osmanlılar” hareketiyle ivme kazanan çağdaşlaşma; ulus, özgürlük, kamuoyu, parlamento, halka karşı sorumlu yönetim, siyasal özgürlük, salt özgürlük ve vatan gibi yeni değerler bir yandan devletin bekasını temin amacına yönelirken bir yandan da mevcut devletten ayrılmanın yolunu açmıştır. Sened-i İttifak ile başlayıp Tanzimat ve Islahat Fermanı’nın ilanıyla hız kazanan “Çağdaşlaşma” nihayetinde Meşrutiyet dönemlerinin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. II. Meşrutiyet döneminin biraz özgürlükçü ve birazda “çorap söküğü”, “ipin ucunu kaçırma” ortamında neşet eden siyasi partiler; oluşumlarıyla, isimleriyle, programlarıyla Türk siyasi hayatının renklerini oluşturduğu kadar geleceğin sancılarını ve acılarını da bünyesinde barındırma hususiyetini taşımaktadır. Bu makalenin konusu, II. Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren partilerden birisi olan İttihat ve Terakki’yi ana konu olarak ele alıp Beyanname ve parti programı üzerinden tahlil etmektir. Yukarıda bahsi geçen yaklaşımın nihai hedefi siyasal devrimin gelecek günlerin siyasal dokusuna dair işaretlerini, toplumsal birlik-beraberlik ya da ulus- devlet, cumhuriyetçi-lâik devlet anlayışına yönelişin siyasal temellerini ortaya koymaktır.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Osmanlı Güç Dernekleri, Türk Gücü Cemiyeti, Mustafa Kemal Paşa

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri