Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYACI ALGISI I: ZİHİNSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA DURUMU
Bu çalışma coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacı algılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Coğrafya öğretmeni adaylarının coğrafyacının taşıdığı zihinsel özellikler ve çalışma durumuna ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Coğrafya öğretmenliği bölümünde okuyan 74 coğrafya öğretmen adayı ile gerçekleştirilen çalışma nitel araştırma modelindedir. Toplanan dokümanlar içerik analizi yöntemiyle tümevarımsal olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda coğrafya öğretmen adaylarının coğrafyacının taşıdığı zihinsel özelliklere ilişkin algıları taşıdığı kişiliksel özellik, düşünme biçimi, coğrafi ilkeler ve zekâ tipleri olmak üzere dört kategoride toplanmıştır. Coğrafya öğretmen adayları coğrafyacının yaptığı aktivitelere ilişkin algıları arazi çalışma aktiviteleri, coğrafi sorgulama aktiviteleri, kişisel gelişim aktiviteleri, harita aktiviteleri, grafik ve diyagram aktiviteleri ve eğitsel aktiviteler olmak üzere altı kategoride toplanmıştır. Coğrafyacının çalışma mekânına ilişkin ilk üç sırada doğa ve insanın birlikte olduğu her mekân, bütün dünya ve mekân sınırlandırılamaz şeklinde görüş bildirmişlerdir. Coğrafya öğretmen adayları coğrafyacının kullandığı objeler arasında sırasıyla haritalar, küre, pusula, bilgisayar, atlas, fotoğraf makinesi, jeolog çekici gibi malzemeleri saymışlardır. Aday coğrafya öğretmenlerinin yaklaşık yarısı coğrafyacıların çalışma saatlerine ilişkin herhangi bir saati yok her zaman çalışabilir derken, mutluluklarına ilişkin %63,5'i coğrafyacıların mutlu olduklarını belirtmişlerdir.

Keywords
Coğrafya eğitimi, coğrafyacı algısı, coğrafya öğretmeni adayları, zihinsel özellikler, çalışmadurumu

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri