Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Anadolu bölgesinin bir ilinde görev yapan 11 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; cinsiyetleri açısından kadın ve erkek öğretmenler değerler eğitimini daha çok toplumsal değerlerin kazandırılması; eğitim durumları açısından lisans mezunu öğretmenlerin çoğu değerler eğitimini toplumsal değerlerin kazandırılması, lisansüstü mezunu öğretmenler ise değerler eğitimini milli ve manevi değerlerin öğrencilere aktarılması; kıdem yılları açısından 1-5 yıl ile 6-10 yıl arası kıdem yılına sahip öğretmenler değerler eğitimini toplumsal değerlerin kazandırılması, 11 yıl ve üstü kıdem yılına sahip öğretmen bireyin yaşadığı çevredeki değerlerin öğrenciye kazandırılması olarak algılamaktadırlar. Öğretmenler en çok sosyal bilgiler dersinde hoşgörü değerini kazandırmaya çalıştıklarını, örnek olay yöntemini kullandıklarını ve aile desteğinin olmamasından dolayı sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler sosyal bilgiler programının değerler eğitimine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği önerisinde bulunmuşlardır. Araştırma bulgularına dayalı olarak araştırmacı tarafından öneriler geliştirilmiştir.

Keywords
Değer, değerler eğitimi, sosyal bilgiler.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri