Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILIŞ DÖNEMİNİN HAYIRSEVER VEZİRİ SÂHİB ATA FAHREDDİN ALİ (H.644-687/M.1246-1288)
Türkiye Selçuklu Devletinin buhranlı döneminde vezirlik yapan Fahreddin Ali aslen Konyalıdır. Sivas’taki Gök Medresesi evkafı için düzenlenen 1279 tarihli vakfiyede babasının adı Hüseyin, dedesinin ismi ise el-Hac Ebubekir el-Konevî olarak geçmektedir. Türkiye Selçuklu Devletinin Moğol tahakkümü altında olduğu yıllarda vezirlik yapan Fahreddin Ali, bu zorlu görevi ifa ederken bir taraftan Moğollarla iyi ilişkiler kurarak devletin bekâsını sağlamaya, diğer taraftan da halkın Moğolların baskısı ve zulmü altında ezilmesine engel olmaya çalışmıştır. Pervane Muinüddin Süleyman’ın kurduğu siyasi tuzak sonucu vezirlik makamını belli bir süreliğine kaybetmiş olsa da Moğolların nezdinde kazandığı saygı sayesinde yeniden mevkiini elde ederek hizmetine devam etmiştir. Argun Han’ın ağır vergi talepleri sonucunda kederinden hastalanan Fahreddin Ali, 2 Kasım 1288 Pazartesi günü Akşehir’in Nadir Köyünde vefat etmiştir. Türkiye Selçuklu Devletine yaptığı hizmetler ve ülkenin muhtelif yerlerinde meydana getirdiği müesseseler ile adı bugün bile rahmetle anılmaktadır. Servetini hep hayır işleri ve halka hizmet için kullanmış olduğundan Anadolu’da asırlarca Ata (Baba) unvanı ile anılmıştır.

Keywords
Türkiye Tarihi, Türkiye Selçuklu Devleti, Sâhib Ata Fahreddin Ali, Moğollar

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri