Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterliliğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve öz yeterlik algısının eğitimdeki rolünün ortaya konulmasıdır. Bu çalışma, nitel araştırmalardan olgu bilim deseninde bir çalışmadır. Çalışmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören ve maksimum durum örneklemesi ile seçilen 4. sınıfa devam eden 14 erkek, 16 bayandan oluşan 15 Türkçe ve 15 Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 30 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri analizi sürecinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; “düşünme becerileri geliştirme”, “derse motive etme”, “pekiştireç kullanma”, “alan bilgisi”, “dört temel dil becerisi geliştirme” ve “olumlu dönüt verme ve düzeltme davranışları” temaları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda; Türkçe öğretmeni adayları Türk dili ve Edebiyatı öğretmen adaylarına göre sınıf içinde pedogojiye daha çok önem verirken, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen ad ayları için “alan bilgisinin” öğretmen öz-yeterliğinde en önemli belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır. Her iki öğretmen aday grubu öğrencilerde düşünme becerilerini geliştirmek için; beyin fırtınası, grup çalışması gibi öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanacaklarını belirtmişler ancak özellikle yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için bu teknik ya da yöntemlere ilişkin uygulama örnekleri verememişlerdir.

Keywords
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adayı, öz yeterlik

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri