Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLER EĞİTİMİ TASARILARI
İlkokul, birey ve toplum için önemli olan ulusal ve evrensel değerlerin kazandırılmasında büyük bir rol oynamaktadır. İlkokulda bu değerlerin kazandırılmasında en büyük görev sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Geleceğin öğretmenleri olacak sınıf öğretmeni adaylarının öğrencilere değerleri kazandırmak için sınıf içi ve dışı gerçekleştirebilecekleri etkinliklerin, kullanabilecekleri araç gereçlerin ve yaklaşımların neler olabileceğini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilmiş bu araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinde eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 131 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen altı uçlu sorunun yer aldığı açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel veri çözümleme yaklaşımlarından betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının, değerleri kazandırma konusunda genel olarak kendilerini yeterli gördüğü ve öncelikli olarak kazandırılması gereken değerlerin saygı, sevgi ve hoşgörü değeri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sınıf öğretmeni adayları; değerleri kazandırmanın sağlıklı bir toplumun oluşması ve gelişmesi için önemli olduğu ve öncelikli olarak öğretmenlerin bu değerlere sahip olması gerektiğini düşünmektedirler.

Keywords
Değerler eğitimi, Değerler, Sınıf Öğretmeni Adayı.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri