Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SIHHİYE DAİRESİ REİSİ VE ORDU SIHHİYE MÜFETTİŞ-İ UMUMİSİ SÜLEYMAN NUMAN PAŞA (1868 – 1925)’NIN HAYATI VE ASKERÎ FAALİYETLERİ
Osmanlı Devleti için XIX. yüzyıl, bir taraftan maddî ve manevî olarak faturası ağır bir dizi askerî yenilgi, isyan ve toprak kaybıyla karşı karşıya kalındığı, diğer taraftan ise devlet yöneticilerinin kısmen Düvel-i Muazzama’nın baskısı, kısmen de kendi iradesiyle, kötü gidişi durdurmaya ve çöküşü önlemeye yönelik önlemler aldığı ve yenilikler yaptığı bir yüzyıl olmuştur. Söz konusu gidişatı durdurmanın yollarından birinin eğitimli kitleler yetiştirmek olduğunu gören yöneticiler, çeşitli alanlarda batılı anlamda eğitim veren ihtisas okulları açarak, ülkenin ihtiyacı olan kadroları yetiştirmeye çalışmışlardır. Bu ihtisas okullarının başında, 1827 yılında açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane gelmektedir. Yine aynı yüzyılda açılan Mekteb-i Harbiye (1834) ve Mekteb-i Mülkiye (1859) ile birlikte geleceğin aydınlarını yetiştiren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yetişen önemli şahsiyetlerden birisi de Süleyman Numan Paşa’dır. Bu çalışmada, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den mezun olduktan kısa bir süre sonra, 6 yıl kadar Almanya’da kalarak asker hekimliği konusunda uzmanlaşan, bu uzmanlığı sayesinde gerek barış döneminde, gerekse savaş döneminde Osmanlı Ordusu’nda sıhhiye hizmetlerine önemli katkılarda bulunan Süleyman Numan Paşa’nın hayatı ve mesleki faaliyetleri irdelenecektir. Çalışma sırasında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Kızılay Arşivi ve MSB Lodumlu Arşivi’nden alınan belgelerin yanı sıra, bir kısmı anı niteliğinde olan çeşitli kitap ve makalelerden de yararlanılmıştır.

Keywords
Askerî tıp, asker hekimler, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı,

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri