Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HAYALLERDEKİ SOSYAL BİLGİLER: İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI
Sosyal Bilgiler bireylerin etkili vatandaşlar olarak yaşama katılmaları için öğrencilere yaşamla ilgili bilgi, beceri, değer, tutum ve davranış kazandırmaya çalışan bir derstir. Sosyal Bilgiler dersinin ilköğretim programlarındaki bu yaşamsal önemi göz önünde bulundurulduğunda Sosyal Bilgiler dersinin öğrenciler için taşıdığı anlamı, öğrencilerin bu dersten beklentilerini ve bu derse ilişkin algılarını bilmek, bu doğrultuda Sosyal Bilgiler programını ve öğretimini geliştirmek gereklidir. Bu araştırmada, ilköğretim üçüncü sınıfta Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili planlı bir ders ya da çalışma içinde bulunmayan öğrencilerin bu derse ilişkin hayallerini belirlemek önemli görülmektedir. Bu amaçla araştırmanın problemini “İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin hayalleri nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır. Tarama modelinde desenlenen bu araştırmada veriler 144 öğrencinin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin hayallerini anlattıkları metinlerle toplanmıştır. Veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin hayallerinin Sosyal Bilgiler dersinin amaçları, Sosyal Bilgiler dersinde yer alacak konular, Sosyal Bilgiler dersine ilişkin öğretme-öğrenme süreçleri ve Sosyal Bilgiler dersine ilişkin duyuşsal özellikler temaları altında yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
İlköğretim, Sosyal Bilgiler

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri