Abstract


M.Ö. I. YÜZYIL ROMA-PARTH İLİŞKİLERİNİN KİLİKYA EYALETİ’NDEKİ YANSIMALARI
Anadolu’nun güneyindeki korsanlık faaliyetlerini engellemek amacıyla kurulmuş olan Kilikya Eyaleti, Roma’nın geleneksel doğu politikası ve yönetim olgusunda önemli bir yer tutmuştur. Pompeius’un yapmış olduğu düzenlemelerle tarihinin en geniş sınırlarına ulaşmış olan eyalete, Lentulus Spinther’in valiliği sırasında Apameia (= Dinar), Cibyra (= Gölhisar) ve Synnada (= Şuhut)’nın da eklenmesiyle stratejik açıdan daha da önem kazanmıştır. Eyaletin özellikle Ovalık Kilikya’yı kapsayan doğu kesimi, M.Ö. I. Yüzyıl Roma yönetiminde oldukça karmaşık ilişkilerin yaşandığı, sık sık düzenlemelerin yapıldığı sahaların başında gelmiştir. Romalı valilerin kötü yönetimi ve korsanlık sorunu yüzünden uzun süre sıkıntılı dönemler yaşayan eyalet, Pompeius tarafından Ovalık Kilikya’nın bağlanması sonucu Parth tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Cicero ve Marcus Antonius başta olmak üzere, Roma’nın Kilikya Eyaleti yöneticilerinin yapmış oldukları düzenlemelerde Parthların büyük payı olmuştur. İşte bu çalışmanın konusunu Cicero’nun mektupları ve antik kaynaklar ışığında Roma-Parth ilişkilerinin Kilikya Eyaleti’ndeki yansımaları oluşturmuştur. Bu yönüyle çalışma, Roma-Parth iliklileri çerçevesinde Kilikya Eyaleti’nin tarihi gelişimi hakkında bir genel değerlendirmeyi içermektedir.

Keywords
Roma, Parthlar, Kilikya Eyaleti, Cicero, Marcus Antonius
Reference