Özet


AN OVERVIEW INCLUSION PRACTICES and SUPPORT SPECIAL EDUCATION SERVICE

Özel eğitim uygulamaları, dünyada birçok ülke tarafından desteklenen bir eğitim politikasıdır. Bu politik bakış açısı sayesinde özel eğitim gerektiren öğrencilerin kaynaştırma uygulamalarından faydalanması zaman içinde kabul görmüştür. Bu süreçte genel eğitim ortamlarına yerleştirilen özel gereksinimli öğrenciler için eğitsel ve davranışsal bir takım gereksinimler söz konusu olmuş, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları harekete geçmişlerdir. Yapılan araştırmalar sonucunda destek özel eğitim hizmetinden destek eğitim odası gündeme gelerek uygulanmaya başlanmıştır. Ancak destek eğitim odası hizmetinin özel gereksinimli öğrencinin sınıftan alınması uygulamasına yapılan eleştiri nedeniyle iş birliğiyle öğretim, ikinci destek özel eğitim hizmeti olarak okullarda uygulanmaya başlamıştır. Her iki destek özel eğitim hizmetine alternatif olarak da özel eğitim danışmanlığı hizmeti okullarda sunulmaya başlanmıştır. Bu çalışma bir derleme çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Bu derleme çalışmasında amaç alanyazında belirtilen bu üç destek özel eğitim hizmetini detaylarıyla açıklamaktır. Destek özel eğitim hizmetlerinden iş birliğiyle öğretim ve destek eğitim odası hizmetinin kökenleri 1950’lilere dayansa da Türkiye’de yakın zamanda destek eğitim odası hizmeti uygulanmaya ve yaygınlaştırılmaya başlamıştır. Bu nedenle destek özel eğitim hizmetlerinin her birinin detaylı bir şekilde aktarılması önem kazanmaktadır. Alanyazın, genel eğitim okullarında bu hizmetlerin hepsinin özel eğitim öğretmenleri tarafından sunulduğunu ifade edilmektedir. Ayrıca bu hizmetlerden hangisinin sunulacağı özel gereksinimli öğrencinin eğitim gereksinimine göre belirlendiğini de bildirilmektedir. Türkiye’ye baktığımızda ise bu hizmetlerden sadece destek eğitim odası hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmette özel eğitim öğretmenlerinden ziyade sınıf öğretmenleri, norm fazlası olarak nitelendirilen öğretmenler ya da sertifika alan öğretmenler görevlendirilmektedirler. Ayrıca destek eğitim odalarında bir takım aksaklıklarda araştırmacılar tarafından da bildirilmektedir. İş birliğiyle öğretime ilişkin sadece bilimsel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Özel eğitim danışmanlığı hizmetinin ise genel olarak rehberlik öğretmenleri tarafından sunulduğu anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle destek özel eğitim hizmetlerine yönelik bilimsel çalışmaların arttırılması ve bu hizmetlerin özel eğitim öğretmenleri tarafından sunulması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

destek eğitim odası, iş birliğiyle öğretim, özel eğitim danışmanlığı, destek özel eğitim hizmetleri, kaynaştırma uygulamaları


Reference