Abstract


INSTRUCTIONAL REVERSE MENTORING A PRACTICE PROPOSAL for TEACHERS UNDERSTANDING the Z and ALPHA GENERATIONS LEARNING PERSPECTIVES

Tersine mentorluk yaklaşımı, geleneksel mentorluk rollerin tamamen değiştiği, geleneksel mentorluk uygulamalarında “çırak” rolündeki daha az deneyimli öğretmen veya öğrencilerin “usta” rolünde konumlandırıldıkları yeni bir mentorluk sürecini ifade etmektedir. Bununla birlikte, öğretmenlerin kendi sınıf yönetim becerileri ve performansları hakkında, sınıflarındaki Z ve alfa kuşağı öğrencilerinden doğrudan dönüt alacakları ve kendi öğretim etkinlikleri hakkında eleştirel yansıtıcı düşünme becerileri geliştirecekleri herhangi sistematik bir tersine mentorluk uygulamasının ise, Türk eğitim sistemi içerisinde bulunmadığı görülmektedir. Bu çalışma, kavramsal araştırma yaklaşımına göre tasarlanmış, çalışma içerisinde kuşaklar arası öğrenme, mentorluk ve tersine mentorluk kavramlarına ilişkin önemli alanyazın çalışmaları ve kuramsal bilgiler bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirildikten sonra, yeni bir kavram ve uygulama örneği olarak önerilen “Öğretimsel Tersine Mentorluk” uygulamasının öğrenci-öğretmen ilişkisi bağlamında farklılıkları, uygulama aşamaları, güçlü yanları ve olası riskleri tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca tersine mentorluğun, kuşaklar arası öğrenme yaklaşımına doğrultusunda eğitim öğretim alanında uygulanmasına yönelik alternatif bir tersine mentorluk uygulama örneği de geliştirilerek, uygulama aşamalarıyla birlikte açıklanmıştır. Araştırma sonunda, eğitim alanında konuya ilişkin yapılan araştırmaların çoğunlukla öğretmenlere teknolojik ve digital becerilerin kazandırılmasına odaklanan çalışmalardan oluştuğu; eğitim özelinde sınıftaki öğretimin niteliğinin artırılmasına ve öğretmenlerin yeni kuşakların beklentileri konusunda eleştirel yansıtıcı değerlendirmeler yoluyla farkındalıklarının artırılmasına özgü çalışmaların ise, son serece sınırlı olduğu; bu alana yönelik önemli bir kavramsal boşluk bulunduğu; çalışmada ortaya konulan uygulama örneğinin, eğitim öğretim alanında tersine mentorluk uygulamalarının yaygınlaşmasına, ayrıca, öğretmenlere yönelik sürekli mesleki gelişim çalışmalarına da katkı sağlayabileceği yönünde öneriler ortaya konulmuştur.Keywords

Tersine mentorluk; öğretmen, sürekli mesleki gelişim; Z & alfa kuşakları


Reference