Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “COĞRAFYA” İMAJLARI
Bu çalışmada ilköğretim sınıf öğretmenlerinin “Coğrafya” disiplini hakkında zihinlerinde oluşturdukları imajlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu 67 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen verilere Nvivo 8 aracılığı ile içerik analizi yapılarak temalar ve kodlar belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; “Coğrafya”, fiziki coğrafya konularından ibaret algılanmakta ve “Coğrafya” denilince öncelikle ve çoğunlukla akıllara yeryüzü şekilleri gelmektedir. Buna ek olarak, coğrafi çevre ile insan arasındaki ilişki yeteri kadar kurulamamaktadır. Coğrafi çevre denilince sınırlandırılmış bir alan algılanmaktadır. Coğrafyada kullanılan prensipler yeterli düzeyde bilinmemekte ve coğrafi bilgiler “tanıma” amaçlı olarak gerekli görülmektedir. Araştırmanın sonucu, öğretmenlerin coğrafya imajlarında eksiklik ve yanlışlıklar olduğunu göstermektedir.

Keywords
Coğrafya Eğitimi, Sınıf Öğretmeni, İmaj.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri