Abstract


COMPARISON OF VIRTUAL REALITY ADVERTISEMENTS WITH THE ADVERTISEMENT IN OTHER MEDIA WITH THE HELP OF RECALL TESTS: A SAMPLE APPLICATION
Endüstri 4.0 adı verilen yeni dönüşüm süreci ekonomiyi yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Bu dönüşüm süreciyle birlikte farklı bazı teknolojiler iş yaşamına girmeye başlamıştır. Bunlardan biri sanal gerçeklik adını verdiğimiz teknolojidir. Sanal gerçeklik bireylere orada olma hissi uyandıran bilgisayar destekli 3 boyutlu ortamlara verilen isimdir. Birçok alanda olduğu gibi İşletme alanında da sanal gerçeklikten ve onun getirdiği yeniliklerden yararlanılmaya başlanmıştır. İşletmeler reklam gibi tutundurma elemanları içerisinde sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanma yoluna gitmektedir. Bu yeni yöntemin tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki etkisi ve reklam etikliğine katkısı çeşitli akademik platformlarda araştırılmaktadır. Çalışmada sanal gerçeklik reklamlarının tüketiciyi nasıl etkilediği konusu üzerinde durulmaktadır. Sanal reklamlarla yazılı ve görsel reklamlar karşılaştırılmış hangisinin tüketici hafızasında daha fazla yer ettiği anlaşılmaya çalışılmış, hatırlatma testleri yardımıyla tüketiciler üzerine bir anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sanal gerçeklik reklamlarının diğer reklam türlerinden daha fazla tüketiciler tarafından hatırlandığı görülmektedir. Ayrıca tüketiciler en fazla sanal gerçeklik reklamlarından etkilendiklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre işletmelerin sanal reklamlara daha fazla yatırım yapmaları kendi pazarlama stratejileri açısından daha faydalı olacağı ve tüketici iletişimini geliştireceği anlaşılmıştır.

Keywords
Sanal gerçeklik, reklam, reklam mecraları, reklamda sanal gerçeklik, hatırlama testleri.
Reference