Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON RATIONAL DECISION-MAKING STRATEGIES OF SMEs MANAGERS
Buluşların ve makine teknolojilerinin ilerlemesi, insanın fiziksel gücünü eskiye göre değersiz hale getirdi. Ancak, seri üretim teknikleri ile insanlık çabasını zayıflatan makinelerin hızlı gelişim döngüsü ve yenilikçi çağda kendilerini etkisiz hale getirmesi uzun sürmedi. Günümüzün iş hayatı, iktisatçıların sosyal ve psikolojik yapıyı analizlerine girdi olarak dahil etmeleri ve bu girdilerin örgütlerdeki rolünü incelemesi akılcı bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Örgütlerde önemli bir role sahip olan duygular ve alt boyutları, kurumdaki sürdürülebilirliği ve iletişimi ve aynı zamanda şirketin kuruluş hayatındaki sürecini etkiler. Karar alma, alternatifler hakkında bilgi edindikten sonra en uygun sonuca ulaşmak için alternatifler arasından en uygun olanı seçme sürecidir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) faaliyet gösterdikleri tüm ekonomilerde lokomotif görevi görür. Bu nedenle, KOBİ yöneticilerinin duygusal zekası ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki, KOBİ'lerin karlılığı ve ulusal ekonominin yapısı açısından önemlidir. Sonuç olarak, bu çalışma KOBİ'lerin duygusal zekâ düzeyi ile akılcı karar verme stratejileri arasındaki ilişkiyi gözlemlemeyi amaçlamaktadır. Yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda, kobilerde bulunan yöneticilerin iyimser duygu seviyesi ile rasyonel karar verme stratejileri arasında anlamlı bir korelasyon (r: .536) elde edilmiştir

Keywords
Duygu, Duygusal Zekâ, Karar Verme Stratejileri, KOBİ, Örgütler

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri