Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının demokratik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için çeşitli kuramsal kaynaklar ve alandaki uzman kişilerle görüşülerek ölçek maddeleri hazırlanmış ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 3 ve 4 sınıfta 537 öğretmen adayı örnekleme alınmıştır. Verilerin analizi için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizlerin sonucunda ölçeğin, tek boyutlu fakat 4 bileşenli bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bulunan faktörler; Öğretmenin demokratikliği, Öğrenciye dönük demokratiklik, Sınıf yönetimi ve İfade özgürlüğü bileşeni olarak adlandırılmıştır. Genel ölçeğe ait Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .74, bileşenlere ait güvenirlik katsayıları sırasıyla .83, .76, .61 ve .62 olarak bulunmuştur. Bu bulguların ölçeğin ilk geçerliği ve güvenirliği için tatmin edici kanıtlar olduğu söylenebilir

Keywords
Demokrasi, Demokratik eğitim, Öğretmen eğitimi, Eğilim, ölçek

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri