Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İKİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİ SAYI YUVARLAMA VE TAHMİN KONUSUNDA OYUN VE ETKİNLİKLERİN BAŞARIYA ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı, ikinci sınıf matematik dersi sayı yuvarlama ve tahmin konusunda oyun ve etkinliklerin başarıya etkisini incelemektir. Araştırma, gerçek deneysel modellerden ön test-son test kontrol gruplu desene göre yürütülmüştür. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir ilimizin ilçe merkezindeki bir okulda, 2. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. İki sınıf deney grubu, iki sınıf ise kontrol grubu olarak rastgele seçilmiştir. Araştırmada, 61’i deney grubu 59’u kontrol grubu olmak üzere 120 öğrenci ile çalışmalar yürütülmüştür. Öğrencilerin matematik dersine ilişkin tutumlarını belirlemek için uygulanan matematiğe yönelik tutum ölçeği, başarı durumlarını ölçmek için ön-test, son-test şeklinde uygulanan başarı testi, gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile video kayıtları; deneysel desenle tasarlanan çalışmanın veri toplama araçlarını oluşturmaktadır. Araştırmanın sonunda deney grubunun matematik ders başarısı artmış fakat matematik dersine karşı tutumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ders başarısını artırmada oyun ve etkinliklerin olumlu yönde etkisi olduğu bulunmuştur. Matematik dersine karşı tutumun ise uygulama süresinin kısalığı ve öğrencilerin kendini yeterince ifade edememesi nedeniyle değişmemiş olabileceği düşünülmüştür. Çalışmanın sonucunda, oyun çağında olan çocuklar için tüm derslerde oyun ve etkinlikleri kullanmanın son derece önemli olduğu, mümkün olduğunca her konuya uygun oyunlarla öğrenme ortamının zenginleştirilmesinin kalıcı öğrenmeyi destekleyeceği kanısına varılmıştır.

Keywords
Matematik Öğretimi, Oyun ve Etkinliklerle Öğretim, Erişi, Tutum.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri